S71915 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: S71915 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 75mm
D 105mm
B 16mm
d1 84.2mm
d2 84.2mm
D2 98.72mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 29.1mm
Abutment dimensions
damin.79.6mm
damax.83.6mm
dbmin.79.6mm
dbmax.83.6mm
Damax.100mm
Dbmax.103mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 33.8kN
Basic static load ratingC0 35.5kN
Fatigue load limitPu 1.5kN
Attainable speed for grease lubrication  13000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 26 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 210N
Static axial stiffness, preload class A  216N/µm
Preload class BGB 420N
Static axial stiffness, preload class B  283N/µm
Preload class CGC 840N
Static axial stiffness, preload class C  377N/µm
Preload class DGD 1680N
Static axial stiffness, preload class D  515N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.21 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.17 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.3kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ