S7022 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 59 lần
Liên hệ
Model: S7022 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 110mm
D 170mm
B 28mm
d1 132.38mm
d2 129.2mm
D2 152.2mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 32.9mm
Abutment dimensions
damin.118.8mm
damax.131.6mm
dbmin.118.8mm
dbmax.128.4mm
Damax.161.2mm
Dbmax.164.4mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 47.5kN
Basic static load ratingC0 45kN
Fatigue load limitPu 1.6kN
Attainable speed for grease lubrication  10900r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 30 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 250N
Static axial stiffness, preload class A  94N/µm
Preload class BGB 760N
Static axial stiffness, preload class B  149N/µm
Preload class CGC 1520N
Static axial stiffness, preload class C  204N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.1 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.6 
Mass
Mass bearing  2.15kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ