7038 ACD/HC_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 43 lần
Liên hệ
Model: 7038 ACD/HC_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 190mm
D 290mm
B 46mm
d1 221.8mm
d2 221.8mm
D1 258.2mm
K 0.6mm
C1 13.4mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1.1mm
a 79.2mm
Abutment dimensions
damin.201mm
dbmin.201mm
Damax.279mm
Dbmax.284mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 229.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 234kN
Basic static load ratingC0 290kN
Fatigue load limitPu 8kN
Attainable speed for grease lubrication  5300r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  8000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 30.162mm
Number of ballsz 22 
Reference grease quantityGref 114cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1450N
Static axial stiffness, preload class A  523N/µm
Preload class BGB 2900N
Static axial stiffness, preload class B  681N/µm
Preload class CGC 5800N
Static axial stiffness, preload class C  898N/µm
Preload class DGD 11600N
Static axial stiffness, preload class D  1208N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  8.03kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ