7013 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 70 lần
Liên hệ
Model: 7013 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 65mm
D 100mm
B 18mm
d1 75.8mm
d2 75.8mm
D1 89.2mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 20.1mm
Abutment dimensions
damin.71mm
dbmin.71mm
Damax.94mm
Dbmax.96.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 78.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 41.6kN
Basic static load ratingC0 37.5kN
Fatigue load limitPu 1.6kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  22000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 20 
Reference grease quantityGref 5.7cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 160N
Static axial stiffness, preload class A  74N/µm
Preload class BGB 320N
Static axial stiffness, preload class B  101N/µm
Preload class CGC 640N
Static axial stiffness, preload class C  143N/µm
Preload class DGD 1280N
Static axial stiffness, preload class D  207N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.09 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 15.6 
Mass
Mass bearing  0.43kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ