S71922 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 99 lần
Liên hệ
Model: S71922 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 110mm
D 150mm
B 20mm
d1 122.4mm
d2 119mm
D2 140.9mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 28.7mm
Abutment dimensions
damin.116mm
damax.121.8mm
dbmin.113.2mm
dbmax.118.4mm
Damax.144mm
Dbmax.146.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 39.7kN
Basic static load ratingC0 34.5kN
Fatigue load limitPu 1.25kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 26 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 220N
Static axial stiffness, preload class A  80N/µm
Preload class BGB 650N
Static axial stiffness, preload class B  126N/µm
Preload class CGC 1300N
Static axial stiffness, preload class C  174N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.2 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.6 
Mass
Mass bearing  0.84kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ