7015 CE/HC_L1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 44 lần
Liên hệ
Model: 7015 CE/HC_L1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 75mm
D 115mm
B 20mm
d1 89.28mm
d2 86.8mm
D1 100.72mm
b 1.6mm
C1 6.1mm
C2 3.4mm
C3 3.4mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 22.8mm
Abutment dimensions
damin.81mm
dbmin.81mm
Damax.109mm
Dbmax.110.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 91.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 26kN
Basic static load ratingC0 21.6kN
Fatigue load limitPu 0.915kN
Attainable speed for grease lubrication  19000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  29000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 8.6cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 140N
Static axial stiffness, preload class A  72N/µm
Preload class BGB 420N
Static axial stiffness, preload class B  113N/µm
Preload class CGC 840N
Static axial stiffness, preload class C  156N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.1 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 9.5 
Mass
Mass bearing  0.59kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ