71830 CD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 85 lần
Liên hệ
Model: 71830 CD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 150mm
D 190mm
B 20mm
d1 163.35mm
d2 163.35mm
D1 176.7mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 32.8mm
Abutment dimensions
damin.156mm
dbmin.156mm
Damax.184mm
Dbmax.186.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 165.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 52kN
Basic static load ratingC0 72kN
Fatigue load limitPu 2.36kN
Attainable speed for grease lubrication  7000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  11000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 35 
Reference grease quantityGref 13cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 270N
Static axial stiffness, preload class A  151N/µm
Preload class BGB 820N
Static axial stiffness, preload class B  262N/µm
Preload class CGC 1630N
Static axial stiffness, preload class C  384N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.37 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.1 
Calculation factorf2C 1.18 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factorf0 17.3 
Mass
Mass bearing  0.98kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ