71916 CE_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 51 lần
Liên hệ
Model: 71916 CE_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 80mm
D 110mm
B 16mm
d1 89.3mm
d2 86.8mm
D1 100.52mm
b 2mm
C1 8.6mm
C2 2.8mm
C3 2.8mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 21.7mm
Abutment dimensions
damin.84.6mm
dbmin.82mm
Damax.105.4mm
Dbmax.108mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 91.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 22.5kN
Basic static load ratingC0 18kN
Fatigue load limitPu 0.75kN
Attainable speed for grease lubrication  16500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  25000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 24 
Reference grease quantityGref 4.8cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 123N
Static axial stiffness, preload class A  56N/µm
Preload class BGB 370N
Static axial stiffness, preload class B  89N/µm
Preload class CGC 740N
Static axial stiffness, preload class C  123N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.19 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.6 
Mass
Mass bearing  0.36kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ