S71902 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 39 lần
Liên hệ
Model: S71902 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 15mm
D 28mm
B 7mm
d1 18.9mm
d2 18.9mm
D2 25.8mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.2mm
a 8.5mm
Abutment dimensions
damin.17mm
damax.18.5mm
dbmin.17mm
dbmax.18.5mm
Damax.26mm
Dbmax.26.6mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 3.77kN
Basic static load ratingC0 1.8kN
Fatigue load limitPu 0.078kN
Attainable speed for grease lubrication  50000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 3.969mm
Number of ballsz 13 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 25N
Static axial stiffness, preload class A  40N/µm
Preload class BGB 50N
Static axial stiffness, preload class B  51N/µm
Preload class CGC 100N
Static axial stiffness, preload class C  67N/µm
Preload class DGD 200N
Static axial stiffness, preload class D  88N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.05 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.016kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ