Phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF loại HMSA10 V ( bài 4)

Phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF loại HMSA10 V ( bài 4) Ưu điểm: Khả năng chịu hóa chất và dầu rất tốt Chịu được nhiệt độ cao Có thể chạy khô ở mức độ nhẹ. Nhược điểm: Giá thành cao Khó gia công Khả năng chịu nhiệt độ thấp không tốt.

Tác dụng của phớt chặn dầu là bảo vệ ổ lăn và các thiết bị xoay

Giữ mỡ bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng cứng khác.
Giữ dầu bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng lỏng khác.
Giữ mỡ và ngăn cách hai môi trường khác nhau.
Tránh tạp chất trộn vào chất bôi trơn.

Nguyên nhân hỏng hóc vòng bi theo thống kê:
- 36% do thiếu mỡ bôi trơn.
- 14% cho mỡ bị nhiễm bẩn.
- 34% do nguyên nhân mỏi của vật liệu.
- 16% nguyên nhân do lắp đặt.
Do vậy phớt chặn dầu có liên quan đến 50% hỏng của vòng bi.


 

Phớt chặn dầu chịu nhiệt HMSA10 V được chế tạo nhằm đảm bảo các khả năng làm kín, giữ mỡ và ngăn chặn nhiễm bẩn từ bên ngoài vào. Ngoài ra phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V còn đảm bảo khả năng làm kín khi vận dưới điều kiện khắc nghiệt, bao gồm do nhiệt độ, do áp lực ... Khả năng làm chịu nhiệt độ của phớt phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V lên tới 225 độ C.

Vật liệu chế tạo môi phớt HMSA10 V: Cao su Fluor FKM-VITON, màu vàng nâu

 

Ưu điểm:

Khả năng chịu hóa chất và dầu rất tốt
Chịu được nhiệt độ cao
Có thể chạy khô ở mức độ nhẹ.
Nhược điểm:
Giá thành cao
Khó gia công
Khả năng chịu nhiệt độ thấp không tốt.

 

 

Danh mục phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF (phần 4)

TtKý hiệu SKFd1[mm]D[mm]b[mm]Bản vẽ
462 Phớt chặn dầu SKF 65X120X12 HMSA10 V 65 120 12 Link bản vẽ
463 Phớt chặn dầu SKF 65X140X12 HMSA10 V 65 140 12 Link bản vẽ
464 Phớt chặn dầu SKF 68X90X10 HMSA10 V 68 90 10 Link bản vẽ
465 Phớt chặn dầu SKF 70X85X8 HMSA10 V 70 85 8 Link bản vẽ
466 Phớt chặn dầu SKF 70X90X10 HMSA10 V 70 90 10 Link bản vẽ
467 Phớt chặn dầu SKF 70X90X12 HMSA10 V 70 90 12 Link bản vẽ
468 Phớt chặn dầu SKF 70X92X12 HMSA10 V 70 92 12 Link bản vẽ
469 Phớt chặn dầu SKF 70X95X10 HMSA10 V 70 95 10 Link bản vẽ
470 Phớt chặn dầu SKF 70X100X10 HMSA10 V 70 100 10 Link bản vẽ
471 Phớt chặn dầu SKF 70X110X8 HMSA10 V 70 110 8 Link bản vẽ
472 Phớt chặn dầu SKF 70X110X10 HMSA10 V 70 110 10 Link bản vẽ
473 Phớt chặn dầu SKF 70X110X12 HMSA10 V 70 110 12 Link bản vẽ
474 Phớt chặn dầu SKF 70X110X13 HMSA10 V 70 110 13 Link bản vẽ
475 Phớt chặn dầu SKF 70X120X10 HMSA10 V 70 120 10 Link bản vẽ
476 Phớt chặn dầu SKF 70X125X12 HMSA10 V 70 125 12 Link bản vẽ
477 Phớt chặn dầu SKF 70X130X10 HMSA10 V 70 130 10 Link bản vẽ
478 Phớt chặn dầu SKF 70X150X12 HMSA10 V 70 150 12 Link bản vẽ
479 Phớt chặn dầu SKF 72X90X10 HMSA10 V 72 90 10 Link bản vẽ
480 Phớt chặn dầu SKF 72X95X10 HMSA10 V 72 95 10 Link bản vẽ
481 Phớt chặn dầu SKF 72X95X12 HMSA10 V 72 95 12 Link bản vẽ
482 Phớt chặn dầu SKF 72X100X10 HMSA10 V 72 100 10 Link bản vẽ
483 Phớt chặn dầu SKF 72X140X10 HMSA10 V 72 140 10 Link bản vẽ
484 Phớt chặn dầu SKF 72X140X12 HMSA10 V 72 140 12 Link bản vẽ
485 Phớt chặn dầu SKF 75X90X10 HMSA10 V 75 90 10 Link bản vẽ
486 Phớt chặn dầu SKF 75X95X10 HMSA10 V 75 95 10 Link bản vẽ
487 Phớt chặn dầu SKF 75X95X12 HMSA10 V 75 95 12 Link bản vẽ
488 Phớt chặn dầu SKF 75X100X10 HMSA10 V 75 100 10 Link bản vẽ
489 Phớt chặn dầu SKF 75X100X12 HMSA10 V 75 100 12 Link bản vẽ
490 Phớt chặn dầu SKF 75X105X10 HMSA10 V 75 105 10 Link bản vẽ
491 Phớt chặn dầu SKF 75X110X12 HMSA10 V 75 110 12 Link bản vẽ
492 Phớt chặn dầu SKF 75X115X10 HMSA10 V 75 115 10 Link bản vẽ
493

Phớt chặn dầu SKF 75X115X13 HMSA10 V

75 115 13 Link bản vẽ
494 Phớt chặn dầu SKF 75X120X12 HMSA10 V 75 120 12 Link bản vẽ
495 Phớt chặn dầu SKF 75X130X12 HMSA10 V 75 130 12 Link bản vẽ
496 Phớt chặn dầu SKF 78X100X10 HMSA10 V 78 100 10 Link bản vẽ
497 Phớt chặn dầu SKF 80X95X10 HMSA10 V 80 95 10 Link bản vẽ
498 Phớt chặn dầu SKF 80X100X10 HMSA10 V 80 100 10 Link bản vẽ
499 Phớt chặn dầu SKF 80X100X12 HMSA10 V 80 100 12 Link bản vẽ
500 Phớt chặn dầu SKF 80X105X10 HMSA10 V 80 105 10 Link bản vẽ
501 Phớt chặn dầu SKF 80X110X10 HMSA10 V 80 110 10 Link bản vẽ
502 Phớt chặn dầu SKF 80X110X12 HMSA10 V 80 110 12 Link bản vẽ
503 Phớt chặn dầu SKF 80X115X12 HMSA10 V 80 115 12 Link bản vẽ
504 Phớt chặn dầu SKF 80X125X12 HMSA10 V 80 125 12 Link bản vẽ
505 Phớt chặn dầu SKF 80X125X13 HMSA10 V 80 125 13 Link bản vẽ
506 Phớt chặn dầu SKF 80X140X13 HMSA10 V 80 140 13 Link bản vẽ
507 Phớt chặn dầu SKF 80X170X13 HMSA10 V 80 170 13 Link bản vẽ
508 Phớt chặn dầu SKF 82X120X12 HMSA10 V 82 120 12 Link bản vẽ
509 Phớt chặn dầu SKF 82X120X13 HMSA10 V 82 120 13 Link bản vẽ
510 Phớt chặn dầu SKF 82X160X12 HMSA10 V 82 160 12 Link bản vẽ
511 Phớt chặn dầu SKF 82X160X15 HMSA10 V 82 160 15 Link bản vẽ
512 Phớt chặn dầu SKF 85X100X9 HMSA10 V 85 100 9 Link bản vẽ
513 Phớt chặn dầu SKF 85X100X10 HMSA10 V 85 100 10 Link bản vẽ
514 Phớt chặn dầu SKF 85X105X12 HMSA10 V 85 105 12 Link bản vẽ
515 Phớt chặn dầu SKF 85X110X12 HMSA10 V 85 110 12 Link bản vẽ
516 Phớt chặn dầu SKF 85X115X12 HMSA10 V 85 115 12 Link bản vẽ
517 Phớt chặn dầu SKF 85X120X12 HMSA10 V 85 120 12 Link bản vẽ
518 Phớt chặn dầu SKF 85X130X10 HMSA10 V 85 130 10 Link bản vẽ
519 Phớt chặn dầu SKF 85x130x12 HMSA10 V 85 130 12 Link bản vẽ
520 Phớt chặn dầu SKF 85X140X12 HMSA10 V 85 140 12 Link bản vẽ
521 Phớt chặn dầu SKF 85X150X12 HMSA10 V 85 150 12 Link bản vẽ
522 Phớt chặn dầu SKF 90X110X10 HMSA10 V 90 110 10 Link bản vẽ
523 Phớt chặn dầu SKF 90X110X12 HMSA10 V 90 110 12 Link bản vẽ
524 Phớt chặn dầu SKF 90X115X12 HMSA10 V 90 115 12 Link bản vẽ
525 Phớt chặn dầu SKF 90X120X12 HMSA10 V 90 120 12 Link bản vẽ
526 Phớt chặn dầu SKF 90X140X13 HMSA10 V 90 140 13 Link bản vẽ
527 Phớt chặn dầu SKF 95X110X10 HMSA10 V 95 110 10 Link bản vẽ
528 Phớt chặn dầu SKF 95X110X12 HMSA10 V 95 110 12 Link bản vẽ
529 Phớt chặn dầu SKF 95X115X12 HMSA10 V 95 115 12 Link bản vẽ
530 Phớt chặn dầu SKF 95X120X12 HMSA10 V 95 120 12 Link bản vẽ
531 Phớt chặn dầu SKF 95X125X12 HMSA10 V 95 125 12 Link bản vẽ
532 Phớt chặn dầu SKF 95X140X12 HMSA10 V 95 140 12 Link bản vẽ
533 Phớt chặn dầu SKF 95X145X10 HMSA10 V 95 145 10 Link bản vẽ
534 Phớt chặn dầu SKF 95X145X12 HMSA10 V 95 145 12 Link bản vẽ
535 Phớt chặn dầu SKF 95X145X13 HMSA10 V 95 145 13 Link bản vẽ
536 Phớt chặn dầu SKF 95X170X13 HMSA10 V 95 170 13 Link bản vẽ
537 Phớt chặn dầu SKF 100X120X10 HMSA10 V 100 120 10 Link bản vẽ
538 Phớt chặn dầu SKF 100X120X12 HMSA10 V 100 120 12 Link bản vẽ
539 Phớt chặn dầu SKF 100X125X12 HMSA10 V 100 125 12 Link bản vẽ
540 Phớt chặn dầu SKF 100X130X12 HMSA10 V 100 130 12 Link bản vẽ
541 Phớt chặn dầu SKF 100X140X12 HMSA10 V 100 140 12 Link bản vẽ
542 Phớt chặn dầu SKF 100X145X12 HMSA10 V 100 145 12 Link bản vẽ
543 Phớt chặn dầu SKF 100X150X12 HMSA10 V 100 150 12 Link bản vẽ
544 Phớt chặn dầu SKF 100X150X13 HMSA10 V 100 150 13 Link bản vẽ
545 Phớt chặn dầu SKF 100X160X14 HMSA10 V 100 160 14 Link bản vẽ
546 Phớt chặn dầu SKF 100X180X12 HMSA10 V 100 180 12 Link bản vẽ
547 Phớt chặn dầu SKF 100X190X15 HMSA10 V 100 190 15 Link bản vẽ
548 Phớt chặn dầu SKF 105X130X12 HMSA10 V 105 130 12 Link bản vẽ
549 Phớt chặn dầu SKF 105X135X12 HMSA10 V 105 135 12 Link bản vẽ
550 Phớt chặn dầu SKF 105X140X12 HMSA10 V 105 140 12 Link bản vẽ
551 Phớt chặn dầu SKF 108X140X15 HMSA10 V 108 140 15 Link bản vẽ
552 Phớt chặn dầu SKF 108X170X15 HMSA10 V 108 170 15 Link bản vẽ
553 Phớt chặn dầu SKF 110X130X12 HMSA10 V 110 130 12 Link bản vẽ
554 Phớt chặn dầu SKF 110X130X13 HMSA10 V 110 130 13 Link bản vẽ
555 Phớt chặn dầu SKF 110X140X12 HMSA10 V 110 140 12 Link bản vẽ
556 Phớt chặn dầu SKF 110X150X12 HMSA10 V 110 150 12 Link bản vẽ
557 Phớt chặn dầu SKF 110X170X15 HMSA10 V 110 170 15 Link bản vẽ
558 Phớt chặn dầu SKF 110X200X13 HMSA10 V 110 200 13 Link bản vẽ
559 Phớt chặn dầu SKF 115X140X12 HMSA10 V 115 140 12 Link bản vẽ
560 Phớt chặn dầu SKF 115X145X12 HMSA10 V 115 145 12 Link bản vẽ
561 Phớt chặn dầu SKF 115X150X12 HMSA10 V 115 150 12 Link bản vẽ
562 Phớt chặn dầu SKF 118X150X12 HMSA10 V 118 150 12 Link bản vẽ
563 Phớt chặn dầu SKF 120X140X12 HMSA10 V 120 140 12 Link bản vẽ
564 Phớt chặn dầu SKF 120X140X13 HMSA10 V 120 140 13 Link bản vẽ
565 Phớt chặn dầu SKF 120X150X12 HMSA10 V 120 150 12 Link bản vẽ
566 Phớt chặn dầu SKF 120X150X15 HMSA10 V 120 150 15 Link bản vẽ
567 Phớt chặn dầu SKF 120X160X12 HMSA10 V 120 160 12 Link bản vẽ
568 Phớt chặn dầu SKF 120X180X12 HMSA10 V 120 180 12 Link bản vẽ
569 Phớt chặn dầu SKF 120X180X15 HMSA10 V 120 180 15 Link bản vẽ
570 Phớt chặn dầu SKF 120X200X14 HMSA10 V 120 200 14 Link bản vẽ
571 Phớt chặn dầu SKF 120X215X12 HMSA10 V 120 215 12 Link bản vẽ
572 Phớt chặn dầu SKF 125X150X12 HMSA10 V 125 150 12 Link bản vẽ
573 Phớt chặn dầu SKF 125X160X15 HMSA10 V 125 160 15 Link bản vẽ
574 Phớt chặn dầu SKF 125X200X15 HMSA10 V 125 200 15 Link bản vẽ
575 Phớt chặn dầu SKF 130X160X12 HMSA10 V 130 160 12 Link bản vẽ
576 Phớt chặn dầu SKF 130X160X15 HMSA10 V 130 160 15 Link bản vẽ
577 Phớt chặn dầu SKF 130X170X12 HMSA10 V 130 170 12 Link bản vẽ
578 Phớt chặn dầu SKF 130X180X12 HMSA10 V 130 180 12 Link bản vẽ
579 Phớt chặn dầu SKF 130X190X12 HMSA10 V 130 190 12 Link bản vẽ
580 Phớt chặn dầu SKF 130X200X15 HMSA10 V 130 200 15 Link bản vẽ
581 Phớt chặn dầu SKF 130X230X14 HMSA10 V 130 230 14 Link bản vẽ
582 Phớt chặn dầu SKF 135X165X12 HMSA10 V 135 165 12 Link bản vẽ
583 Phớt chặn dầu SKF 135X170X12 HMSA10 V 135 170 12 Link bản vẽ
584 Phớt chặn dầu SKF 140X160X12 HMSA10 V 140 160 12 Link bản vẽ
585 Phớt chặn dầu SKF 140X170X12 HMSA10 V 140 170 12 Link bản vẽ
586 Phớt chặn dầu SKF 140X170X15 HMSA10 V 140 170 15 Link bản vẽ
587 Phớt chặn dầu SKF 140X180X12 HMSA10 V 140 180 12 Link bản vẽ
588 Phớt chặn dầu SKF 140X180X15 HMSA10 V 140 180 15 Link bản vẽ
589 Phớt chặn dầu SKF 140X230X15 HMSA10 V 140 230 15 Link bản vẽ
590 Phớt chặn dầu SKF 140X250X15 HMSA10 V 140 250 15 Link bản vẽ
591 Phớt chặn dầu SKF 145X175X15 HMSA10 V 145 175 15 Link bản vẽ
592 Phớt chặn dầu SKF 145X180X12 HMSA10 V 145 180 12 Link bản vẽ
593 Phớt chặn dầu SKF 145X190X16 HMSA10 V 145 190 16 Link bản vẽ
594 Phớt chặn dầu SKF 145X230X17 HMSA10 V 145 230 17 Link bản vẽ
595 Phớt chặn dầu SKF 148X170X15 HMSA10 V 148 170 15 Link bản vẽ
596 Phớt chặn dầu SKF 150X170X12 HMSA10 V 150 170 12 Link bản vẽ
597 Phớt chặn dầu SKF 150X180X12 HMSA10 V 150 180 12 Link bản vẽ
598 Phớt chặn dầu SKF 150X180X15 HMSA10 V 150 180 15 Link bản vẽ
599 Phớt chặn dầu SKF 150X200X12 HMSA10 V 150 200 12 Link bản vẽ
600 Phớt chặn dầu SKF 150X225X15 HMSA10 V 150 225 15 Link bản vẽ
601 Phớt chặn dầu SKF 155X180X15 HMSA10 V 155 180 15 Link bản vẽ
602 Phớt chặn dầu SKF 155X190X13 HMSA10 V 155 190 13 Link bản vẽ
603 Phớt chặn dầu SKF 160X185X15 HMSA10 V 160 185 15 Link bản vẽ
604 Phớt chặn dầu SKF 160X190X15 HMSA10 V 160 190 15 Link bản vẽ
605 Phớt chặn dầu SKF 160X290X18 HMSA10 V 160 290 18 Link bản vẽ
606 Phớt chặn dầu SKF 165X190X15 HMSA10 V 165 190 15 Link bản vẽ
607 Phớt chặn dầu SKF 165X230X15 HMSA10 V 165 230 15 Link bản vẽ
608 Phớt chặn dầu SKF 170X200X15 HMSA10 V 170 200 15 Link bản vẽ
609 Phớt chặn dầu SKF 175X200X15 HMSA10 V 175 200 15 Link bản vẽ
610 Phớt chặn dầu SKF 180X200X15 HMSA10 V 180 200 15 Link bản vẽ
611 Phớt chặn dầu SKF 180X210X15 HMSA10 V 180 210 15 Link bản vẽ
612 Phớt chặn dầu SKF 180X215X15 HMSA10 V 180 215 15 Link bản vẽ
613 Phớt chặn dầu SKF 185X210X13 HMSA10 V 185 210 13 Link bản vẽ
614 Phớt chặn dầu SKF 190X220X15 HMSA10 V 190 220 15 Link bản vẽ
615 Phớt chặn dầu SKF 190X225X15 HMSA10 V 190 225 15 Link bản vẽ
616 Phớt chặn dầu SKF 200X230X15 HMSA10 V 200 230 15 Link bản vẽ
617 Phớt chặn dầu SKF 200X240X15 HMSA10 V 200 240 15 Link bản vẽ
618 Phớt chặn dầu SKF 200X310X18 HMSA10 V 200 310 18 Link bản vẽ
619 Phớt chặn dầu SKF 210X240X15 HMSA10 V 210 240 15 Link bản vẽ
620 Phớt chặn dầu SKF 210X290X20 HMSA10 V 210 290 20 Link bản vẽ
621 Phớt chặn dầu SKF 220X250X15 HMSA10 V 220 250 15 Link bản vẽ
622 Phớt chặn dầu SKF 230X260X15 HMSA10 V 230 260 15 Link bản vẽ
623 Phớt chặn dầu SKF 240X270X15 HMSA10 V 240 270 15 Link bản vẽ
624 Phớt chặn dầu SKF 245X275X15 HMSA10 V 245 275 15 Link bản vẽ
625 Phớt chặn dầu SKF 250X280X15 HMSA10 V 250 280 15 Link bản vẽ
626 Phớt chặn dầu SKF 250X285X15 HMSA10 V 250 285 15 Link bản vẽ

Để mua được vòng bi SKF chính hãng, Phớt SKF, sản phẩm SKF chính hãng. Quý khách hãy liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số E24/68 đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email:[email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ