Phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF loại HMSA10 V ( bài 2)

Phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF loại HMSA10 V ( bài 2) Nguyên nhân hỏng hóc vòng bi theo thống kê: - 36% do thiếu mỡ bôi trơn. - 14% cho mỡ bị nhiễm bẩn. - 34% do nguyên nhân mỏi của vật liệu. - 16% nguyên nhân do lắp đặt. Do vậy phớt chặn dầu có liên quan đến 50% hỏng của vòng bi.

Tác dụng của phớt chặn dầu là bảo vệ ổ lăn và các thiết bị xoay

Giữ mỡ bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng cứng khác.
Giữ dầu bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng lỏng khác.
Giữ mỡ và ngăn cách hai môi trường khác nhau.
Tránh tạp chất trộn vào chất bôi trơn.

Nguyên nhân hỏng hóc vòng bi theo thống kê:
- 36% do thiếu mỡ bôi trơn.
- 14% cho mỡ bị nhiễm bẩn.
- 34% do nguyên nhân mỏi của vật liệu.
- 16% nguyên nhân do lắp đặt.
Do vậy phớt chặn dầu có liên quan đến 50% hỏng của vòng bi.


 

Phớt chặn dầu chịu nhiệt HMSA10 V được chế tạo nhằm đảm bảo các khả năng làm kín, giữ mỡ và ngăn chặn nhiễm bẩn từ bên ngoài vào. Ngoài ra phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V còn đảm bảo khả năng làm kín khi vận dưới điều kiện khắc nghiệt, bao gồm do nhiệt độ, do áp lực ... Khả năng làm chịu nhiệt độ của phớt phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V lên tới 225 độ C.

Vật liệu chế tạo môi phớt HMSA10 V: Cao su Fluor FKM-VITON, màu vàng nâu

 

Ưu điểm:

Khả năng chịu hóa chất và dầu rất tốt
Chịu được nhiệt độ cao
Có thể chạy khô ở mức độ nhẹ.
Nhược điểm:
Giá thành cao
Khó gia công
Khả năng chịu nhiệt độ thấp không tốt.

 

 

Danh mục phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF (phần 1)

TtKý hiệu SKFd1[mm]D[mm]b[mm]Bản vẽ
151 Phớt chặn dầu SKF 25X47X10 HMSA10 V 25 47 10 Link bản vẽ
152 Phớt chặn dầu SKF 25X50X10 HMSA10 V 25 50 10 Link bản vẽ
153 Phớt chặn dầu SKF 25X52X7 HMSA10 V 25 52 7 Link bản vẽ
154 Phớt chặn dầu SKF 25X52X8 HMSA10 V 25 52 8 Link bản vẽ
155 Phớt chặn dầu SKF 25X52X10 HMSA10 V 25 52 10 Link bản vẽ
156 Phớt chặn dầu SKF 25X62X7 HMSA10 V 25 62 7 Link bản vẽ
157 Phớt chặn dầu SKF 25X62X8 HMSA10 V 25 62 8 Link bản vẽ
158 Phớt chặn dầu SKF 25X62X10 HMSA10 V 25 62 10 Link bản vẽ
159 Phớt chặn dầu SKF 25X72X7 HMSA10 V 25 72 7 Link bản vẽ
160 Phớt chặn dầu SKF 26X37X7 HMSA10 V 26 37 7 Link bản vẽ
161 Phớt chặn dầu SKF 26X38X5 HMSA10 V 26 38 5 Link bản vẽ
162 Phớt chặn dầu SKF 26X38X7 HMSA10 V 26 38 7 Link bản vẽ
163 Phớt chặn dầu SKF 26X42X7 HMSA10 V 26 42 7 Link bản vẽ
164 Phớt chặn dầu SKF 26X47X7 HMSA10 V 26 47 7 Link bản vẽ
165 Phớt chặn dầu SKF 27X37X7 HMSA10 V 27 37 7 Link bản vẽ
166 Phớt chặn dầu SKF 27X42X10 HMSA10 V 27 42 10 Link bản vẽ
167 Phớt chặn dầu SKF 27X43X7 HMSA10 V 27 43 7 Link bản vẽ
168 Phớt chặn dầu SKF 27X47X7 HMSA10 V 27 47 7 Link bản vẽ
169 Phớt chặn dầu SKF 27X47X10 HMSA10 V 27 47 10 Link bản vẽ
170 Phớt chặn dầu SKF 28X38X7 HMSA10 V 28 38 7 Link bản vẽ
171 Phớt chặn dầu SKF 28X38X8 HMSA10 V 28 38 8 Link bản vẽ
172 Phớt chặn dầu SKF 28X40X7 HMSA10 V 28 40 7 Link bản vẽ
173 Phớt chặn dầu SKF 28X40X8 HMSA10 V 28 40 8 Link bản vẽ
174 Phớt chặn dầu SKF 28X42X7 HMSA10 V 28 42 7 Link bản vẽ
175 Phớt chặn dầu SKF 28X42X8 HMSA10 V 28 42 8 Link bản vẽ
176 Phớt chặn dầu SKF 28X44X6 HMSA10 V 28 44 6 Link bản vẽ
177 Phớt chặn dầu SKF 28X45X8 HMSA10 V 28 45 8 Link bản vẽ
178 Phớt chặn dầu SKF 28X47X7 HMSA10 V 28 47 7 Link bản vẽ
179 Phớt chặn dầu SKF 28X47X10 HMSA10 V 28 47 10 Link bản vẽ
180 Phớt chặn dầu SKF 28X52X7 HMSA10 V 28 52 7 Link bản vẽ
181 Phớt chặn dầu SKF 28X52X10 HMSA10 V 28 52 10 Link bản vẽ
182 Phớt chặn dầu SKF 28X72X10 HMSA10 V 28 72 10 Link bản vẽ
183 Phớt chặn dầu SKF 30X42X7 HMSA10 V 30 42 7 Link bản vẽ
184 Phớt chặn dầu SKF 30X42X8 HMSA10 V 30 42 8 Link bản vẽ
185 Phớt chặn dầu SKF 30X44X7 HMSA10 V 30 44 7 Link bản vẽ
186 Phớt chặn dầu SKF 30X45X7 HMSA10 V 30 45 7 Link bản vẽ
187 Phớt chặn dầu SKF 30X45X8 HMSA10 V 30 45 8 Link bản vẽ
188 Phớt chặn dầu SKF 30X46X7 HMSA10 V 30 46 7 Link bản vẽ
189 Phớt chặn dầu SKF 30X47X6 HMSA10 V 30 47 6 Link bản vẽ
190 Phớt chặn dầu SKF 30X47X7 HMSA10 V 30 47 7 Link bản vẽ
191 Phớt chặn dầu SKF 30X47X8 HMSA10 V 30 47 8 Link bản vẽ
192 Phớt chặn dầu SKF 30X47X10 HMSA10 V 30 47 10 Link bản vẽ
193 Phớt chặn dầu SKF 30X48X8 HMSA10 V 30 48 8 Link bản vẽ
194 Phớt chặn dầu SKF 30X50X5 HMSA10 V 30 50 5 Link bản vẽ
195 Phớt chặn dầu SKF 30X50X7 HMSA10 V 30 50 7 Link bản vẽ
196 Phớt chặn dầu SKF 30X50X8 HMSA10 V 30 50 8 Link bản vẽ
197 Phớt chặn dầu SKF 30X50X10 HMSA10 V 30 50 10 Link bản vẽ
198 Phớt chặn dầu SKF 30X52X7 HMSA10 V 30 52 7 Link bản vẽ
199 Phớt chặn dầu SKF 30X52X8 HMSA10 V 30 52 8 Link bản vẽ
200 Phớt chặn dầu SKF 30X52X10 HMSA10 V 30 52 10 Link bản vẽ
201 Phớt chặn dầu SKF 30X55X7 HMSA10 V 30 55 7 Link bản vẽ
202 Phớt chặn dầu SKF 30X55X10 HMSA10 V 30 55 10 Link bản vẽ
203 Phớt chặn dầu SKF 30X62X7 HMSA10 V 30 62 7 Link bản vẽ
204 Phớt chặn dầu SKF 30X62X10 HMSA10 V 30 62 10 Link bản vẽ
205 Phớt chặn dầu SKF 30X72X10 HMSA10 V 30 72 10 Link bản vẽ
206 Phớt chặn dầu SKF 32X42X7 HMSA10 V 32 42 7 Link bản vẽ
207 Phớt chặn dầu SKF 32X43X7 HMSA10 V 32 43 7 Link bản vẽ
208 Phớt chặn dầu SKF 32X44X7 HMSA10 V 32 44 7 Link bản vẽ
209 Phớt chặn dầu SKF 32X45X7 HMSA10 V 32 45 7 Link bản vẽ
210 Phớt chặn dầu SKF 32X45X8 HMSA10 V 32 45 8 Link bản vẽ
211 Phớt chặn dầu SKF 32X47X6 HMSA10 V 32 47 6 Link bản vẽ
212 Phớt chặn dầu SKF 32X47X7 HMSA10 V 32 47 7 Link bản vẽ
213 Phớt chặn dầu SKF 32X47X8 HMSA10 V 32 47 8 Link bản vẽ
214 Phớt chặn dầu SKF 32X47X10 HMSA10 V 32 47 10 Link bản vẽ
215 Phớt chặn dầu SKF 32X48X8 HMSA10 V 32 48 8 Link bản vẽ
216 Phớt chặn dầu SKF 32X42X7 HMSA10 V 32 42 7 Link bản vẽ
217 Phớt chặn dầu SKF 32X43X7 HMSA10 V 32 43 7 Link bản vẽ
218 Phớt chặn dầu SKF 32X44X7 HMSA10 V 32 44 7 Link bản vẽ
219 Phớt chặn dầu SKF 32X45X7 HMSA10 V 32 45 7 Link bản vẽ
220 Phớt chặn dầu SKF 32X45X8 HMSA10 V 32 45 8 Link bản vẽ
221 Phớt chặn dầu SKF 32X47X6 HMSA10 V 32 47 6 Link bản vẽ
222 Phớt chặn dầu SKF 32X47X7 HMSA10 V 32 47 7 Link bản vẽ
223 Phớt chặn dầu SKF 32X47X8 HMSA10 V 32 47 8 Link bản vẽ
224 Phớt chặn dầu SKF 32X47X10 HMSA10 V 32 47 10 Link bản vẽ
225 Phớt chặn dầu SKF 32X48X8 HMSA10 V 32 48 8 Link bản vẽ
226 Phớt chặn dầu SKF 32X50X8 HMSA10 V 32 50 8 Link bản vẽ
227 Phớt chặn dầu SKF 32X50X10 HMSA10 V 32 50 10 Link bản vẽ
228 Phớt chặn dầu SKF 32X52X7 HMSA10 V 32 52 7 Link bản vẽ
229 Phớt chặn dầu SKF 32X52X8 HMSA10 V 32 52 8 Link bản vẽ
230 Phớt chặn dầu SKF 32X55X10 HMSA10 V 32 55 10 Link bản vẽ
231 Phớt chặn dầu SKF 32X62X10 HMSA10 V 32 62 10 Link bản vẽ
232 Phớt chặn dầu SKF 32X72X7 HMSA10 V 32 72 7 Link bản vẽ
233 Phớt chặn dầu SKF 33X45X7 HMSA10 V 33 45 7 Link bản vẽ
234 Phớt chặn dầu SKF 33X50X6 HMSA10 V 33 50 6 Link bản vẽ
235 Phớt chặn dầu SKF 34X44X8 HMSA10 V 34 44 8 Link bản vẽ
236 Phớt chặn dầu SKF 34X48X8 HMSA10 V 34 48 8 Link bản vẽ
237 Phớt chặn dầu SKF 34X52X8 HMSA10 V 34 52 8 Link bản vẽ
238 Phớt chặn dầu SKF 34X62X10 HMSA10 V 34 62 10 Link bản vẽ
239 Phớt chặn dầu SKF 35X45X7 HMSA10 V 35 45 7 Link bản vẽ
240 Phớt chặn dầu SKF 35X47X6 HMSA10 V 35 47 6 Link bản vẽ
241 Phớt chặn dầu SKF 35X47X7 HMSA10 V 35 47 7 Link bản vẽ
242 Phớt chặn dầu SKF 35X47X8 HMSA10 V 35 47 8 Link bản vẽ
243 Phớt chặn dầu SKF 35X48X8 HMSA10 V 35 48 8 Link bản vẽ
244 Phớt chặn dầu SKF 35X49X6 HMSA10 V 35 49 6 Link bản vẽ
245 Phớt chặn dầu SKF 35X50X7 HMSA10 V 35 50 7 Link bản vẽ
246 Phớt chặn dầu SKF 35X50X8 HMSA10 V 35 50 8 Link bản vẽ
247 Phớt chặn dầu SKF 35X50X10 HMSA10 V 35 50 10 Link bản vẽ
248 Phớt chặn dầu SKF 35X52X7 HMSA10 V 35 52 7 Link bản vẽ
249 Phớt chặn dầu SKF 35X52X8 HMSA10 V 35 52 8 Link bản vẽ
250 Phớt chặn dầu SKF 35X52X10 HMSA10 V 35 52 10 Link bản vẽ
251 Phớt chặn dầu SKF 35X55X7 HMSA10 V 35 55 7 Link bản vẽ
252 Phớt chặn dầu SKF 35X55X8 HMSA10 V 35 55 8 Link bản vẽ
253 Phớt chặn dầu SKF 35X55X10 HMSA10 V 35 55 10 Link bản vẽ
254 Phớt chặn dầu SKF 35X56X10 HMSA10 V 35 56 10 Link bản vẽ
255 Phớt chặn dầu SKF 35X58X10 HMSA10 V 35 58 10 Link bản vẽ
256 Phớt chặn dầu SKF 35X60X10 HMSA10 V 35 60 10 Link bản vẽ
257 Phớt chặn dầu SKF 35X62X7 HMSA10 V 35 62 7 Link bản vẽ
258 Phớt chặn dầu SKF 35X62X7.2 HMSA10 V 35 62 7.2 Link bản vẽ
259 Phớt chặn dầu SKF 35X62X8 HMSA10 V 35 62 8 Link bản vẽ
260 Phớt chặn dầu SKF 35X62X10 HMSA10 V 35 62 10 Link bản vẽ
261 Phớt chặn dầu SKF 35X72X7 HMSA10 V 35 72 7 Link bản vẽ
262 Phớt chặn dầu SKF 35X58X10 HMSA10 V 35 58 10 Link bản vẽ
263 Phớt chặn dầu SKF 35X60X10 HMSA10 V 35 60 10 Link bản vẽ
264 Phớt chặn dầu SKF 35X62X7 HMSA10 V 35 62 7 Link bản vẽ
265 Phớt chặn dầu SKF 35X62X7.2 HMSA10 V 35 62 7.2 Link bản vẽ
266 Phớt chặn dầu SKF 35X62X8 HMSA10 V 35 62 8 Link bản vẽ
267 Phớt chặn dầu SKF 35X62X10 HMSA10 V 35 62 10 Link bản vẽ
268 Phớt chặn dầu SKF 35X72X7 HMSA10 V 35 72 7 Link bản vẽ
269 Phớt chặn dầu SKF 36X52X7 HMSA10 V 36 52 7 Link bản vẽ
270 Phớt chặn dầu SKF 36X58X10 HMSA10 V 36 58 10 Link bản vẽ
271 Phớt chặn dầu SKF 36X62X7 HMSA10 V 36 62 7 Link bản vẽ
272 Phớt chặn dầu SKF 37X50X6 HMSA10 V 37 50 6 Link bản vẽ
273 Phớt chặn dầu SKF 38X50X7 HMSA10 V 38 50 7 Link bản vẽ
274 Phớt chặn dầu SKF 38X52X7 HMSA10 V 38 52 7 Link bản vẽ
275 Phớt chặn dầu SKF 38X52X8 HMSA10 V 38 52 8 Link bản vẽ
276 Phớt chặn dầu SKF 38X54X10 HMSA10 V 38 54 10 Link bản vẽ
277 Phớt chặn dầu SKF 38X55X7 HMSA10 V 38 55 7 Link bản vẽ
278 Phớt chặn dầu SKF 38X55X8 HMSA10 V 38 55 8 Link bản vẽ
279 Phớt chặn dầu SKF 38X55X10 HMSA10 V 38 55 10 Link bản vẽ
280 Phớt chặn dầu SKF 38X58X8 HMSA10 V 38 58 8 Link bản vẽ
281 Phớt chặn dầu SKF 38X58X10 HMSA10 V 38 58 10 Link bản vẽ
282 Phớt chặn dầu SKF 38X60X10 HMSA10 V 38 60 10 Link bản vẽ
283 Phớt chặn dầu SKF 38X62X7 HMSA10 V 38 62 7 Link bản vẽ
284 Phớt chặn dầu SKF 38X62X8 HMSA10 V 38 62 8 Link bản vẽ
285 Phớt chặn dầu SKF 38X62X10 HMSA10 V 38 62 10 Link bản vẽ
286 Phớt chặn dầu SKF 38X65X10 HMSA10 V 38 65 10 Link bản vẽ
287 Phớt chặn dầu SKF 38X72X10 HMSA10 V 38 72 10 Link bản vẽ
288 Phớt chặn dầu SKF 38X80X8 HMSA10 V 38 80 8 Link bản vẽ
289 Phớt chặn dầu SKF 38X90X12 HMSA10 V 38 90 12 Link bản vẽ
291 Phớt chặn dầu SKF 40X50X8 HMSA10 V 40 50 8 Link bản vẽ
292 Phớt chặn dầu SKF 40X52X6 HMSA10 V 40 52 6 Link bản vẽ
293 Phớt chặn dầu SKF 40X52X7 HMSA10 V 40 52 7 Link bản vẽ
294 Phớt chặn dầu SKF 40X52X8 HMSA10 V 40 52 8 Link bản vẽ
295 Phớt chặn dầu SKF 40X55X7 HMSA10 V 40 55 7 Link bản vẽ
296 Phớt chặn dầu SKF 40X55X8 HMSA10 V 40 55 8 Link bản vẽ
297 Phớt chặn dầu SKF 40X56X8 HMSA10 V 40 56 8 Link bản vẽ
298 Phớt chặn dầu SKF 40X58X7 HMSA10 V 40 58 7 Link bản vẽ
299 Phớt chặn dầu SKF 40X58X8 HMSA10 V 40 58 8 Link bản vẽ
300 Phớt chặn dầu SKF 40X58X10 HMSA10 V 40 58 10 Link bản vẽ
301 Phớt chặn dầu SKF 40X59X8 HMSA10 V 40 59 8 Link bản vẽ

Để mua được vòng bi SKF chính hãng, Phớt SKF, sản phẩm SKF chính hãng. Quý khách hãy liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số E24/68 đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email:[email protected]

 

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ