Phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF loại HMSA10 V ( bài 3)

Phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF loại HMSA10 V ( bài 3) Tác dụng của phớt chặn dầu là bảo vệ ổ lăn và các thiết bị xoay Giữ mỡ bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng cứng khác. Giữ dầu bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng lỏng khác. Giữ mỡ và ngăn cách hai môi trường khác nhau. Tránh tạp chất trộn vào chất bôi trơn.

Tác dụng của phớt chặn dầu là bảo vệ ổ lăn và các thiết bị xoay

Giữ mỡ bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng cứng khác.
Giữ dầu bôi trơn và các loại chất bôi trơn dạng lỏng khác.
Giữ mỡ và ngăn cách hai môi trường khác nhau.
Tránh tạp chất trộn vào chất bôi trơn.

Nguyên nhân hỏng hóc vòng bi theo thống kê:
- 36% do thiếu mỡ bôi trơn.
- 14% cho mỡ bị nhiễm bẩn.
- 34% do nguyên nhân mỏi của vật liệu.
- 16% nguyên nhân do lắp đặt.
Do vậy phớt chặn dầu có liên quan đến 50% hỏng của vòng bi.


 

Phớt chặn dầu chịu nhiệt HMSA10 V được chế tạo nhằm đảm bảo các khả năng làm kín, giữ mỡ và ngăn chặn nhiễm bẩn từ bên ngoài vào. Ngoài ra phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V còn đảm bảo khả năng làm kín khi vận dưới điều kiện khắc nghiệt, bao gồm do nhiệt độ, do áp lực ... Khả năng làm chịu nhiệt độ của phớt phớt chặn dầu chịu nhiệt  HMSA10 V lên tới 225 độ C.

Vật liệu chế tạo môi phớt HMSA10 V: Cao su Fluor FKM-VITON, màu vàng nâu

 

Ưu điểm:

Khả năng chịu hóa chất và dầu rất tốt
Chịu được nhiệt độ cao
Có thể chạy khô ở mức độ nhẹ.
Nhược điểm:
Giá thành cao
Khó gia công
Khả năng chịu nhiệt độ thấp không tốt.

 

 

Danh mục phớt chặn dầu chịu nhiệt SKF (phần 3)

TtKý hiệu SKFd1[mm]D[mm]b[mm]Bản vẽ
302 Phớt chặn dầu SKF 40X60X8 HMSA10 V 40 60 8 Link bản vẽ
303 Phớt chặn dầu SKF 40X60X10 HMSA10 V 40 60 10 Link bản vẽ
304 Phớt chặn dầu SKF 40X62X6 HMSA10 V 40 62 6 Link bản vẽ
305 Phớt chặn dầu SKF 40X62X7 HMSA10 V 40 62 7 Link bản vẽ
306 Phớt chặn dầu SKF 40X62X8 HMSA10 V 40 62 8 Link bản vẽ
307 Phớt chặn dầu SKF 40X62X10 HMSA10 V 40 62 10 Link bản vẽ
308 Phớt chặn dầu SKF 40X65X10 HMSA10 V 40 65 10 Link bản vẽ
309 Phớt chặn dầu SKF 40X65X12 HMSA10 V 40 65 12 Link bản vẽ
310 Phớt chặn dầu SKF 40X68X8 HMSA10 V 40 68 8 Link bản vẽ
311 Phớt chặn dầu SKF 40X68X10 HMSA10 V 40 68 10 Link bản vẽ
312 Phớt chặn dầu SKF 40X70X8 HMSA10 V 40 70 8 Link bản vẽ
313 Phớt chặn dầu SKF 40X72X7 HMSA10 V 40 72 7 Link bản vẽ
314 Phớt chặn dầu SKF 40X72X10 HMSA10 V 40 72 10 Link bản vẽ
315 Phớt chặn dầu SKF 40X80X7 HMSA10 V 40 80 7 Link bản vẽ
316 Phớt chặn dầu SKF 40X80X8 HMSA10 V 40 80 8 Link bản vẽ
317 Phớt chặn dầu SKF 40X80X10 HMSA10 V 40 80 10 Link bản vẽ
318 Phớt chặn dầu SKF 40X80X12 HMSA10 V 40 80 12 Link bản vẽ
319 Phớt chặn dầu SKF 40X90X10 HMSA10 V 40 90 10 Link bản vẽ
320 Phớt chặn dầu SKF 40X90X12 HMSA10 V 40 90 12 Link bản vẽ
321 Phớt chặn dầu SKF 41X56X7 HMSA10 V 41 56 7 Link bản vẽ
322 Phớt chặn dầu SKF 42X53X7 HMSA10 V 42 53 7 Link bản vẽ
323 Phớt chặn dầu SKF 42X55X7 HMSA10 V 42 55 7 Link bản vẽ
324 Phớt chặn dầu SKF 42X55X8 HMSA10 V 42 55 8 Link bản vẽ
325 Phớt chặn dầu SKF 42X56X7 HMSA10 V 42 56 7 Link bản vẽ
326 Phớt chặn dầu SKF 42X60X7 HMSA10 V 42 60 7 Link bản vẽ
327 Phớt chặn dầu SKF 42X62X7 HMSA10 V 42 62 7 Link bản vẽ
328 Phớt chặn dầu SKF 42X62X8 HMSA10 V 42 62 8 Link bản vẽ
329 Phớt chặn dầu SKF 42X62X10 HMSA10 V 42 62 10 Link bản vẽ
330 Phớt chặn dầu SKF 42X65X10 HMSA10 V 42 65 10 Link bản vẽ
331 Phớt chặn dầu SKF 42X65X12 HMSA10 V 42 65 12 Link bản vẽ
332 Phớt chặn dầu SKF 42X66X10 HMSA10 V 42 66 10 Link bản vẽ
333 Phớt chặn dầu SKF 42X67X10 HMSA10 V 42 67 10 Link bản vẽ
334 Phớt chặn dầu SKF 42X72X8 HMSA10 V 42 72 8 Link bản vẽ
335 Phớt chặn dầu SKF 42X72X10 HMSA10 V 42 72 10 Link bản vẽ
336 Phớt chặn dầu SKF 43X62X8 HMSA10 V 43 62 8 Link bản vẽ
337 Phớt chặn dầu SKF 44X60X10 HMSA10 V 44 60 10 Link bản vẽ
338 Phớt chặn dầu SKF 44X62X10 HMSA10 V 44 62 10 Link bản vẽ
339 Phớt chặn dầu SKF 44X65X10 HMSA10 V 44 65 10 Link bản vẽ
340 Phớt chặn dầu SKF 45X55X7 HMSA10 V 45 55 7 Link bản vẽ
341 Phớt chặn dầu SKF 45X58X7 HMSA10 V 45 58 7 Link bản vẽ
342 Phớt chặn dầu SKF 45X60X7 HMSA10 V 45 60 7 Link bản vẽ
343 Phớt chặn dầu SKF 45X60X8 HMSA10 V 45 60 8 Link bản vẽ
344 Phớt chặn dầu SKF 45X60X10 HMSA10 V 45 60 10 Link bản vẽ
345 Phớt chặn dầu SKF 45X62X7 HMSA10 V 45 62 7 Link bản vẽ
346 Phớt chặn dầu SKF 45X62X8 HMSA10 V 45 62 8 Link bản vẽ
347 Phớt chặn dầu SKF 45X62X10 HMSA10 V 45 62 10 Link bản vẽ
348 Phớt chặn dầu SKF 45X65X8 HMSA10 V 45 65 8 Link bản vẽ
349 Phớt chặn dầu SKF 45X65X10 HMSA10 V 45 65 10 Link bản vẽ
350 Phớt chặn dầu SKF 45X68X7 HMSA10 V 45 68 7 Link bản vẽ
351 Phớt chặn dầu SKF 45X68X10 HMSA10 V 45 68 10 Link bản vẽ
352 Phớt chặn dầu SKF 45X68X12 HMSA10 V 45 68 12 Link bản vẽ
353 Phớt chặn dầu SKF 45X70X10 HMSA10 V 45 70 10 Link bản vẽ
354 Phớt chặn dầu SKF 45X72X8 HMSA10 V 45 72 8 Link bản vẽ
355 Phớt chặn dầu SKF 45X72X10 HMSA10 V 45 72 10 Link bản vẽ
356 Phớt chặn dầu SKF 45X75X7 HMSA10 V 45 75 7 Link bản vẽ
357 Phớt chặn dầu SKF 45X75X8 HMSA10 V 45 75 8 Link bản vẽ
358 Phớt chặn dầu SKF 45X75X10 HMSA10 V 45 75 10 Link bản vẽ
359 Phớt chặn dầu SKF 45X80X10 HMSA10 V 45 80 10 Link bản vẽ
360 Phớt chặn dầu SKF 45X80X12 HMSA10 V 45 80 12 Link bản vẽ
361 Phớt chặn dầu SKF 45X100X10 HMSA10 V 45 100 10 Link bản vẽ
362 Phớt chặn dầu SKF 46X59X12 HMSA10 V 46 59 12 Link bản vẽ
363 Phớt chặn dầu SKF 46X65X10 HMSA10 V 46 65 10 Link bản vẽ
364 Phớt chặn dầu SKF 47X65X10 HMSA10 V 47 65 10 Link bản vẽ
365 Phớt chặn dầu SKF 47X70X10 HMSA10 V 47 70 10 Link bản vẽ
366 Phớt chặn dầu SKF 47X90X10 HMSA10 V 47 90 10 Link bản vẽ
367 Phớt chặn dầu SKF 48X62X8 HMSA10 V 48 62 8 Link bản vẽ
368 Phớt chặn dầu SKF 48X65X10 HMSA10 V 48 65 10 Link bản vẽ
369 Phớt chặn dầu SKF 48X68X10 HMSA10 V 48 68 10 Link bản vẽ
370 Phớt chặn dầu SKF 48X70X10 HMSA10 V 48 70 10 Link bản vẽ
371 Phớt chặn dầu SKF 48X72X7 HMSA10 V 48 72 7 Link bản vẽ
372 Phớt chặn dầu SKF 48X72X8 HMSA10 V 48 72 8 Link bản vẽ
373 Phớt chặn dầu SKF 48X72X10 HMSA10 V 48 72 10 Link bản vẽ
374 Phớt chặn dầu SKF 48X90X10 HMSA10 V 48 90 10 Link bản vẽ
375 Phớt chặn dầu SKF 50X62X7 HMSA10 V 50 62 7 Link bản vẽ
376 Phớt chặn dầu SKF 50X64X6 HMSA10 V 50 64 6 Link bản vẽ
377 Phớt chặn dầu SKF 50X65X8 HMSA10 V 50 65 8 Link bản vẽ
378 Phớt chặn dầu SKF 50X65X10 HMSA10 V 50 65 10 Link bản vẽ
379 Phớt chặn dầu SKF 50X68X7 HMSA10 V 50 68 7 Link bản vẽ
380 Phớt chặn dầu SKF 50X68X8 HMSA10 V 50 68 8 Link bản vẽ
381 Phớt chặn dầu SKF 50X68X10 HMSA10 V 50 68 10 Link bản vẽ
382 Phớt chặn dầu SKF 50X70X10 HMSA10 V 50 70 10 Link bản vẽ
383 Phớt chặn dầu SKF 50X72X8 HMSA10 V 50 72 8 Link bản vẽ
384 Phớt chặn dầu SKF 50X72X10 HMSA10 V 50 72 10 Link bản vẽ
385 Phớt chặn dầu SKF 50X72X12 HMSA10 V 50 72 12 Link bản vẽ
386 Phớt chặn dầu SKF 50X75X10 HMSA10 V 50 75 10 Link bản vẽ
387 Phớt chặn dầu SKF 50X80X8 HMSA10 V 50 80 8 Link bản vẽ
388 Phớt chặn dầu SKF 50X80X10 HMSA10 V 50 80 10 Link bản vẽ
389 Phớt chặn dầu SKF 50X85X10 HMSA10 V 50 85 10 Link bản vẽ
390 Phớt chặn dầu SKF 50X90X8 HMSA10 V 50 90 8 Link bản vẽ
391 Phớt chặn dầu SKF 50X90X10 HMSA10 V 50 90 10 Link bản vẽ
392 Phớt chặn dầu SKF 50X100X10 HMSA10 V 50 100 10 Link bản vẽ
393 Phớt chặn dầu SKF 50X110X10 HMSA10 V 50 110 10 Link bản vẽ
394 Phớt chặn dầu SKF 52X63X8 HMSA10 V 52 63 8 Link bản vẽ
395 Phớt chặn dầu SKF 52X65X8 HMSA10 V 52 65 8 Link bản vẽ
396 Phớt chặn dầu SKF 52X68X8 HMSA10 V 52 68 8 Link bản vẽ
397 Phớt chặn dầu SKF 52X72X8 HMSA10 V 52 72 8 Link bản vẽ
398 Phớt chặn dầu SKF 52X72X10 HMSA10 V 52 72 10 Link bản vẽ
399 Phớt chặn dầu SKF 52X80X10 HMSA10 V 52 80 10 Link bản vẽ
400 Phớt chặn dầu SKF 52X85X10 HMSA10 V 52 85 10 Link bản vẽ
401 Phớt chặn dầu SKF 52X100X10 HMSA10 V 52 100 10 Link bản vẽ
402 Phớt chặn dầu SKF 55X68X8 HMSA10 V 55 68 8 Link bản vẽ
403 Phớt chặn dầu SKF 55X70X8 HMSA10 V 55 70 8 Link bản vẽ
404 Phớt chặn dầu SKF 55X70X10 HMSA10 V 55 70 10 Link bản vẽ
405 Phớt chặn dầu SKF 55X72X8 HMSA10 V 55 72 8 Link bản vẽ
406 Phớt chặn dầu SKF 55X72X10 HMSA10 V 55 72 10 Link bản vẽ
407 Phớt chặn dầu SKF 55X75X8 HMSA10 V 55 75 8 Link bản vẽ
408 Phớt chặn dầu SKF 55X75X10 HMSA10 V 55 75 10 Link bản vẽ
409 Phớt chặn dầu SKF 55X78X10 HMSA10 V 55 78 10 Link bản vẽ
410 Phớt chặn dầu SKF 55X78X12 HMSA10 V 55 78 12 Link bản vẽ
411 Phớt chặn dầu SKF 55X80X8 HMSA10 V 55 80 8 Link bản vẽ
412 Phớt chặn dầu SKF 55X80X10 HMSA10 V 55 80 10 Link bản vẽ
413 Phớt chặn dầu SKF 55X85X8 HMSA10 V 55 85 8 Link bản vẽ
414 Phớt chặn dầu SKF 55X85X10 HMSA10 V 55 85 10 Link bản vẽ
415 Phớt chặn dầu SKF 55X90X8 HMSA10 V 55 90 8 Link bản vẽ
416 Phớt chặn dầu SKF 55X90X10 HMSA10 V 55 90 10 Link bản vẽ
417 Phớt chặn dầu SKF 55X100X8 HMSA10 V 55 100 8 Link bản vẽ
418 Phớt chặn dầu SKF 55X100X10 HMSA10 V 55 100 10 Link bản vẽ
419 Phớt chặn dầu SKF 55X100X12 HMSA10 V 55 100 12 Link bản vẽ
420 Phớt chặn dầu SKF 56X72X8 HMSA10 V 56 72 8 Link bản vẽ
421 Phớt chặn dầu SKF 57X67X7 HMSA10 V 57 67 7 Link bản vẽ
422 Phớt chặn dầu SKF 58X72X8 HMSA10 V 58 72 8 Link bản vẽ
423 Phớt chặn dầu SKF 58X80X8 HMSA10 V 58 80 8 Link bản vẽ
424 Phớt chặn dầu SKF 58X80X10 HMSA10 V 58 80 10 Link bản vẽ
425 Phớt chặn dầu SKF 58X80X12 HMSA10 V 58 80 12 Link bản vẽ
426 Phớt chặn dầu SKF 60X72X8 HMSA10 V 60 72 8 Link bản vẽ
427 Phớt chặn dầu SKF 60X75X8 HMSA10 V 60 75 8 Link bản vẽ
428 Phớt chặn dầu SKF 60X80X7 HMSA10 V 60 80 7 Link bản vẽ
429 Phớt chặn dầu SKF 60X80X8 HMSA10 V 60 80 8 Link bản vẽ
430 Phớt chặn dầu SKF 60X80X10 HMSA10 V 60 80 10 Link bản vẽ
431 Phớt chặn dầu SKF 60X82X12 HMSA10 V 60 82 12 Link bản vẽ
432 Phớt chặn dầu SKF 60X85X8 HMSA10 V 60 85 8 Link bản vẽ
433 Phớt chặn dầu SKF 60X85X10 HMSA10 V 60 85 10 Link bản vẽ
434 Phớt chặn dầu SKF 60X90X8 HMSA10 V 60 90 8 Link bản vẽ
435 Phớt chặn dầu SKF 60X90X9 HMSA10 V 60 90 9 Link bản vẽ
436 Phớt chặn dầu SKF 60X90X10 HMSA10 V 60 90 10 Link bản vẽ
437 Phớt chặn dầu SKF 60X95X10 HMSA10 V 60 95 10 Link bản vẽ
438 Phớt chặn dầu SKF 60X100X10 HMSA10 V 60 100 10 Link bản vẽ
439 Phớt chặn dầu SKF 60X110X8 HMSA10 V 60 110 8 Link bản vẽ
440 Phớt chặn dầu SKF 60X110X10 HMSA10 V 60 110 10 Link bản vẽ
441 Phớt chặn dầu SKF 60X110X12 HMSA10 V 60 110 12 Link bản vẽ
442 Phớt chặn dầu SKF 62X80X10 HMSA10 V 62 80 10 Link bản vẽ
443 Phớt chặn dầu SKF 62X85X10 HMSA10 V 62 85 10 Link bản vẽ
444 Phớt chặn dầu SKF 62X90X10 HMSA10 V 62 90 10 Link bản vẽ
445 Phớt chặn dầu SKF 62X90X12 HMSA10 V 62 90 12 Link bản vẽ
446 Phớt chặn dầu SKF 62X120X12 HMSA10 V 62 120 12 Link bản vẽ
447 Phớt chặn dầu SKF 63X85X10 HMSA10 V 63 85 10 Link bản vẽ
448 Phớt chặn dầu SKF 63X90X10 HMSA10 V 63 90 10 Link bản vẽ
449 Phớt chặn dầu SKF 64X80X8 HMSA10 V 64 80 8 Link bản vẽ
450 Phớt chặn dầu SKF 65X80X8 HMSA10 V 65 80 8 Link bản vẽ
451 Phớt chặn dầu SKF 65X85X8 HMSA10 V 65 85 8 Link bản vẽ
452 Phớt chặn dầu SKF 65X85X10 HMSA10 V 65 85 10 Link bản vẽ
453 Phớt chặn dầu SKF 65X85X12 HMSA10 V 65 85 12 Link bản vẽ
454 Phớt chặn dầu SKF 65X88X12 HMSA10 V 65 88 12 Link bản vẽ
455 Phớt chặn dầu SKF 65X90X7 HMSA10 V 65 90 7 Link bản vẽ
456 Phớt chặn dầu SKF 65X90X10 HMSA10 V 65 90 10 Link bản vẽ
457 Phớt chặn dầu SKF 65X95X10 HMSA10 V 65 95 10 Link bản vẽ
458 Phớt chặn dầu SKF 65X100X10 HMSA10 V 65 100 10 Link bản vẽ
459 Phớt chặn dầu SKF 65X100X12 HMSA10 V 65 100 12 Link bản vẽ
460 Phớt chặn dầu SKF 65X110X10 HMSA10 V 65 110 10 Link bản vẽ
461 Phớt chặn dầu SKF 65X120X10 HMSA10 V 65 120 10 Link bản vẽ

Để mua được vòng bi SKF chính hãng, Phớt SKF, sản phẩm SKF chính hãng. Quý khách hãy liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số E24/68 đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email:[email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ