71920 ACB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 50 lần
Liên hệ
Model: 71920 ACB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 100mm
D 140mm
B 20mm
d1 114.92mm
d2 113.16mm
D2 128.7mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 41.4mm
Abutment dimensions
damin.106mm
dbmin.106mm
Damax.134mm
Dbmax.136.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 116.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 27.6kN
Basic static load ratingC0 33.5kN
Fatigue load limitPu 0.815kN
Attainable speed for grease lubrication  13000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  20000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 37 
Reference grease quantityGref 9.96cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 125N
Static axial stiffness, preload class A  178N/µm
Preload class BGB 250N
Static axial stiffness, preload class B  226N/µm
Preload class CGC 750N
Static axial stiffness, preload class C  343N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.11 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.8kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ