71932 CD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 84 lần
Liên hệ
Model: 71932 CD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 160mm
D 220mm
B 28mm
d1 178.5mm
d2 178.5mm
D1 201.5mm
b 2.6mm
C1 15.6mm
C2 6.6mm
C3 5.6mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 39.6mm
Abutment dimensions
damin.169mm
dbmin.169mm
Damax.211mm
Dbmax.215mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 183.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 130kN
Basic static load ratingC0 160kN
Fatigue load limitPu 5kN
Attainable speed for grease lubrication  6000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  9000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 19.05mm
Number of ballsz 28 
Reference grease quantityGref 33cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 490N
Static axial stiffness, preload class A  166N/µm
Preload class BGB 980N
Static axial stiffness, preload class B  227N/µm
Preload class CGC 1960N
Static axial stiffness, preload class C  321N/µm
Preload class DGD 3920N
Static axial stiffness, preload class D  471N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.27 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorf2D 1.15 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 16.4 
Mass
Mass bearing  2.7kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ