S71912 ACE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: S71912 ACE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 85mm
B 13mm
d1 67.75mm
d2 65.7mm
D2 79.7mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 24.6mm
Abutment dimensions
damin.64.6mm
damax.67.2mm
dbmin.62mm
dbmax.65.1mm
Damax.80.4mm
Dbmax.83mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 15.3kN
Basic static load ratingC0 11.2kN
Fatigue load limitPu 0.475kN
Attainable speed for grease lubrication  19500r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 23 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 139N
Static axial stiffness, preload class A  115N/µm
Preload class BGB 418N
Static axial stiffness, preload class B  173N/µm
Preload class CGC 836N
Static axial stiffness, preload class C  228N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.19kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ