71909 ACB/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 53 lần
Liên hệ
Model: 71909 ACB/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 45mm
D 68mm
B 12mm
d1 53.45mm
d2 52.4mm
D2 61.8mm
b 2mm
C1 5.9mm
C2 2.8mm
C3 1.7mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 22.1mm
Abutment dimensions
damin.48.2mm
dbmin.48.2mm
Damax.64.8mm
Dbmax.66mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
dn 54.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 9.56kN
Basic static load ratingC0 9kN
Fatigue load limitPu 0.232kN
Attainable speed for grease lubrication  30000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  45000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 4.762mm
Number of ballsz 27 
Reference grease quantityGref 1.75cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 41N
Static axial stiffness, preload class A  82N/µm
Preload class BGB 82N
Static axial stiffness, preload class B  107N/µm
Preload class CGC 245N
Static axial stiffness, preload class C  159N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.13kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ