7022 ACD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 41 lần
Liên hệ
Model: 7022 ACD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 110mm
D 170mm
B 28mm
d1 128.5mm
d2 128.5mm
D1 151.5mm
b 2.6mm
C1 15.1mm
C2 6.2mm
C3 5.4mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 46.8mm
Abutment dimensions
damin.119mm
dbmin.119mm
Damax.161mm
Dbmax.165mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 132.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 104kN
Basic static load ratingC0 104kN
Fatigue load limitPu 3.75kN
Attainable speed for grease lubrication  7000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  11000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 19.05mm
Number of ballsz 20 
Reference grease quantityGref 25.5cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 650N
Static axial stiffness, preload class A  290N/µm
Preload class BGB 1300N
Static axial stiffness, preload class B  379N/µm
Preload class CGC 2600N
Static axial stiffness, preload class C  503N/µm
Preload class DGD 5200N
Static axial stiffness, preload class D  681N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.97kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ