71952 ACD/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 41 lần
Liên hệ
Model: 71952 ACD/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 260mm
D 360mm
B 46mm
d1 291.8mm
d2 291.8mm
D1 328.2mm
b 4mm
C1 24.9mm
C2 7.1mm
C3 6.7mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1.1mm
a 95.5mm
Abutment dimensions
damin.271mm
dbmin.271mm
Damax.349mm
Dbmax.354mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 299.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 265kN
Basic static load ratingC0 400kN
Fatigue load limitPu 9.65kN
Attainable speed for grease lubrication  3600r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  5300r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 30.162mm
Number of ballsz 29 
Reference grease quantityGref 150cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1650N
Static axial stiffness, preload class A  683N/µm
Preload class BGB 3300N
Static axial stiffness, preload class B  895N/µm
Preload class CGC 6600N
Static axial stiffness, preload class C  1189N/µm
Preload class DGD 13200N
Static axial stiffness, preload class D  1615N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.24 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.17 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  10.4kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ