71922 ACB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 36 lần
Liên hệ
Model: 71922 ACB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 110mm
D 150mm
B 20mm
d1 124.42mm
d2 122.5mm
D2 139mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 46.9mm
Abutment dimensions
damin.116mm
dbmin.116mm
Damax.144mm
Dbmax.146.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 125.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 32.5kN
Basic static load ratingC0 40.5kN
Fatigue load limitPu 0.95kN
Attainable speed for grease lubrication  10000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  15000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 8.731mm
Number of ballsz 37 
Reference grease quantityGref 11.43cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 145N
Static axial stiffness, preload class A  174N/µm
Preload class BGB 290N
Static axial stiffness, preload class B  221N/µm
Preload class CGC 870N
Static axial stiffness, preload class C  338N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.9kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ