7009 ACE_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: 7009 ACE_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 45mm
D 75mm
B 16mm
d1 55.7mm
d2 53.6mm
D1 64.25mm
K 0.5mm
C1 5.53mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 22.2mm
Abutment dimensions
damin.49.6mm
dbmin.49.6mm
Damax.70.4mm
Dbmax.70.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 57.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 12.1kN
Basic static load ratingC0 8.15kN
Fatigue load limitPu 0.345kN
Attainable speed for grease lubrication  24000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  37000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 21 
Reference grease quantityGref 3.4cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 110N
Static axial stiffness, preload class A  94N/µm
Preload class BGB 330N
Static axial stiffness, preload class B  140N/µm
Preload class CGC 660N
Static axial stiffness, preload class C  183N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.06 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.24kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ