71902 CE/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 87 lần
Liên hệ
Model: 71902 CE/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 15mm
D 28mm
B 7mm
d1 19.1mm
d2 18.1mm
D1 23.9mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 6.7mm
Abutment dimensions
damin.17mm
dbmin.17mm
Damax.26mm
Dbmax.27.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 20mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 3.19kN
Basic static load ratingC0 1.4kN
Fatigue load limitPu 0.06kN
Attainable speed for grease lubrication  90000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  140000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 3.969mm
Number of ballsz 12 
Reference grease quantityGref 0.2cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 17N
Static axial stiffness, preload class A  15N/µm
Preload class BGB 51N
Static axial stiffness, preload class B  24N/µm
Preload class CGC 102N
Static axial stiffness, preload class C  32N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.04 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.05 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 7.7 
Mass
Mass bearing  0.013kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ