S71910 ACB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 53 lần
Liên hệ
Model: S71910 ACB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 50mm
D 72mm
B 12mm
d1 57.95mm
d2 56.9mm
D2 66.04mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 23.2mm
Abutment dimensions
damin.53.2mm
damax.57.4mm
dbmin.53.2mm
dbmax.56.3mm
Damax.68.8mm
Dbmax.70mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 9.75kN
Basic static load ratingC0 9.65kN
Fatigue load limitPu 0.25kN
Attainable speed for grease lubrication  28000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 4.762mm
Number of ballsz 29 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 43N
Static axial stiffness, preload class A  89N/µm
Preload class BGB 86N
Static axial stiffness, preload class B  114N/µm
Preload class CGC 260N
Static axial stiffness, preload class C  172N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.09 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.13kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ