7009 CE_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 45 lần
Liên hệ
Model: 7009 CE_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 45mm
D 75mm
B 16mm
d1 55.7mm
d2 53.6mm
D1 64.25mm
b 1.7mm
C1 8.6mm
C2 3mm
C3 3mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 16.1mm
Abutment dimensions
damin.49.6mm
dbmin.49.6mm
Damax.70.4mm
Dbmax.70.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 57.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 13kN
Basic static load ratingC0 8.5kN
Fatigue load limitPu 0.36kN
Attainable speed for grease lubrication  27000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  41000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 21 
Reference grease quantityGref 3.4cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 70N
Static axial stiffness, preload class A  38N/µm
Preload class BGB 210N
Static axial stiffness, preload class B  59N/µm
Preload class CGC 410N
Static axial stiffness, preload class C  79N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.2 
Mass
Mass bearing  0.24kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ