7218 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 37 lần
Liên hệ
Model: 7218 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 160mm
B 30mm
d1 111.6mm
d2 111.6mm
D1 138.4mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 31.9mm
Abutment dimensions
damin.101mm
dbmin.101mm
Damax.149mm
Dbmax.154.4mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 117.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 127kN
Basic static load ratingC0 112kN
Fatigue load limitPu 4.25kN
Attainable speed for grease lubrication  8500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  14000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 22.225mm
Number of ballsz 16 
Reference grease quantityGref 27.765cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 480N
Static axial stiffness, preload class A  114N/µm
Preload class BGB 960N
Static axial stiffness, preload class B  154N/µm
Preload class CGC 1920N
Static axial stiffness, preload class C  215N/µm
Preload class DGD 3840N
Static axial stiffness, preload class D  314N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.09 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 14.6 
Mass
Mass bearing  2.27kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ