S7003 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 39 lần
Liên hệ
Model: S7003 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 17mm
D 35mm
B 10mm
d1 22.6mm
d2 22.6mm
D2 32.4mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.2mm
a 11.2mm
Abutment dimensions
damin.19mm
damax.22.2mm
dbmin.19mm
dbmax.22.2mm
Damax.33mm
Dbmax.33.6mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 6.5kN
Basic static load ratingC0 3.1kN
Fatigue load limitPu 0.132kN
Attainable speed for grease lubrication  56000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 5.556mm
Number of ballsz 12 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 40N
Static axial stiffness, preload class A  53N/µm
Preload class BGB 80N
Static axial stiffness, preload class B  69N/µm
Preload class CGC 160N
Static axial stiffness, preload class C  90N/µm
Preload class DGD 320N
Static axial stiffness, preload class D  118N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.04 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.033kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ