S7207 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: S7207 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 35mm
D 72mm
B 17mm
d1 46.8mm
d2 46.8mm
D2 63.2mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.3mm
a 15.7mm
Abutment dimensions
damin.42mm
damax.46.2mm
dbmin.42mm
dbmax.46.2mm
Damax.65mm
Dbmax.69.6mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 31.9kN
Basic static load ratingC0 21.6kN
Fatigue load limitPu 0.915kN
Attainable speed for grease lubrication  20000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 13 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 120N
Static axial stiffness, preload class A  50N/µm
Preload class BGB 240N
Static axial stiffness, preload class B  67N/µm
Preload class CGC 480N
Static axial stiffness, preload class C  94N/µm
Preload class DGD 960N
Static axial stiffness, preload class D  136N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.05 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 13.9 
Mass
Mass bearing  0.29kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ