71919 CE/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 50 lần
Liên hệ
Model: 71919 CE/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 95mm
D 130mm
B 18mm
d1 106mm
d2 102.9mm
D1 119.22mm
b 2.6mm
C1 9.3mm
C2 3mm
C3 3mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 25mm
Abutment dimensions
damin.101mm
dbmin.98.2mm
Damax.124mm
Dbmax.126.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 108.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 30.7kN
Basic static load ratingC0 25.5kN
Fatigue load limitPu 0.98kN
Attainable speed for grease lubrication  16000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  25000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 25 
Reference grease quantityGref 7.3cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 166N
Static axial stiffness, preload class A  75N/µm
Preload class BGB 500N
Static axial stiffness, preload class B  119N/µm
Preload class CGC 995N
Static axial stiffness, preload class C  163N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.18 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.05 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 8.6 
Mass
Mass bearing  0.48kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ