7005 ACD/HC_H

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 43 lần
Liên hệ
Model: 7005 ACD/HC_H
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 25mm
D 47mm
B 12mm
d1 32.1mm
d2 32.1mm
D1 39.9mm
K 0.5mm
C1 7.25mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 14.5mm
Abutment dimensions
damin.28.2mm
dbmin.28.2mm
Damax.43.8mm
Dbmax.45mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
dn 33.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 9.23kN
Basic static load ratingC0 5kN
Fatigue load limitPu 0.212kN
Attainable speed for grease lubrication  40000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  60000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 6.35mm
Number of ballsz 14 
Reference grease quantityGref 1.02cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 60N
Static axial stiffness, preload class A  71N/µm
Preload class BGB 120N
Static axial stiffness, preload class B  92N/µm
Preload class CGC 240N
Static axial stiffness, preload class C  119N/µm
Preload class DGD 480N
Static axial stiffness, preload class D  159N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.05 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.07kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ