S7211 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 44 lần
Liên hệ
Model: S7211 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 55mm
D 100mm
B 21mm
d1 68.9mm
d2 68.9mm
D2 89.1mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.0.6mm
a 28.7mm
Abutment dimensions
damin.64mm
damax.68.1mm
dbmin.64mm
dbmax.68.1mm
Damax.91mm
Dbmax.95.8mm
ramax.1.5mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 52.7kN
Basic static load ratingC0 40.5kN
Fatigue load limitPu 1.73kN
Attainable speed for grease lubrication  13000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 14.288mm
Number of ballsz 15 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 330N
Static axial stiffness, preload class A  172N/µm
Preload class BGB 660N
Static axial stiffness, preload class B  224N/µm
Preload class CGC 1320N
Static axial stiffness, preload class C  296N/µm
Preload class DGD 2640N
Static axial stiffness, preload class D  399N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.02 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.62kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ