71960 CDMA/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 53 lần
Liên hệ
Model: 71960 CDMA/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 300mm
D 420mm
B 56mm
d1 337mm
d2 337mm
D1 383mm
r1,2min.3mm
r3,4min.1.1mm
a 76.4mm
Abutment dimensions
damin.313mm
dbmin.313mm
Damax.405mm
Dbmax.414mm
ramax.2.5mm
rbmax.1mm
dn 347mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 371kN
Basic static load ratingC0 600kN
Fatigue load limitPu 13.4kN
Attainable speed for grease lubrication  3800r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  5300r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 38.1mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 265cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1400N
Static axial stiffness, preload class A  302N/µm
Preload class BGB 2800N
Static axial stiffness, preload class B  409N/µm
Preload class CGC 5600N
Static axial stiffness, preload class C  570N/µm
Preload class DGD 11200N
Static axial stiffness, preload class D  822N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.22 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.18 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factorf0 16.3 
Mass
Mass bearing  19.4kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ