7024 CB_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 7024 CB_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 120mm
D 180mm
B 28mm
d1 143.2mm
d2 140.8mm
D2 161.9mm
b 2.2mm
C1 15.1mm
C2 6.3mm
C3 4.3mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 34.2mm
Abutment dimensions
damin.129mm
dbmin.129mm
Damax.171mm
Dbmax.175.4mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 144.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 50.7kN
Basic static load ratingC0 63kN
Fatigue load limitPu 1.34kN
Attainable speed for grease lubrication  9500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  14000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 33 
Reference grease quantityGref 23.69cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 130N
Static axial stiffness, preload class A  75N/µm
Preload class BGB 260N
Static axial stiffness, preload class B  98N/µm
Preload class CGC 780N
Static axial stiffness, preload class C  156N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.8 
Mass
Mass bearing  2.35kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ