71919 CD/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: 71919 CD/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 95mm
D 130mm
B 18mm
d1 105.8mm
d2 105.8mm
D1 119.2mm
b 2.6mm
C1 9.3mm
C2 4.2mm
C3 3mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 24.1mm
Abutment dimensions
damin.101mm
dbmin.101mm
Damax.124mm
Dbmax.126mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 108.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 49.4kN
Basic static load ratingC0 55kN
Fatigue load limitPu 2.2kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  18000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 28 
Reference grease quantityGref 7.8cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 190N
Static axial stiffness, preload class A  112N/µm
Preload class BGB 380N
Static axial stiffness, preload class B  155N/µm
Preload class CGC 760N
Static axial stiffness, preload class C  220N/µm
Preload class DGD 1520N
Static axial stiffness, preload class D  323N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.26 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.18 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factorf0 16.4 
Mass
Mass bearing  0.49kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ