S71906 ACB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 41 lần
Liên hệ
Model: S71906 ACB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 30mm
D 47mm
B 9mm
d1 35.95mm
d2 35.1mm
D2 43mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 16.5mm
Abutment dimensions
damin.32mm
damax.35.4mm
dbmin.32mm
dbmax.34.5mm
Damax.45mm
Dbmax.46.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 6.05kN
Basic static load ratingC0 4.9kN
Fatigue load limitPu 0.127kN
Attainable speed for grease lubrication  36000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 3.969mm
Number of ballsz 22 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 27N
Static axial stiffness, preload class A  53N/µm
Preload class BGB 54N
Static axial stiffness, preload class B  68N/µm
Preload class CGC 160N
Static axial stiffness, preload class C  102N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.07 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.05kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ