7018 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 45 lần
Liên hệ
Model: 7018 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 140mm
B 24mm
d1 105.4mm
d2 105.4mm
D1 124.6mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 39mm
Abutment dimensions
damin.97mm
dbmin.97mm
Damax.133mm
Dbmax.136mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 108.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 74.1kN
Basic static load ratingC0 72kN
Fatigue load limitPu 2.85kN
Attainable speed for grease lubrication  10000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  16000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 15.875mm
Number of ballsz 20 
Reference grease quantityGref 15cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 460N
Static axial stiffness, preload class A  272N/µm
Preload class BGB 920N
Static axial stiffness, preload class B  356N/µm
Preload class CGC 1840N
Static axial stiffness, preload class C  472N/µm
Preload class DGD 3680N
Static axial stiffness, preload class D  638N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.01kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ