7219 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 98 lần
Liên hệ
Model: 7219 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 95mm
D 170mm
B 32mm
d1 118.1mm
d2 118.1mm
D1 146.9mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1.1mm
a 33.9mm
Abutment dimensions
damin.107mm
dbmin.107mm
Damax.158mm
Dbmax.163mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 124.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 138kN
Basic static load ratingC0 120kN
Fatigue load limitPu 4.4kN
Attainable speed for grease lubrication  8000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  13000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 23.812mm
Number of ballsz 15 
Reference grease quantityGref 34.314cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 520N
Static axial stiffness, preload class A  115N/µm
Preload class BGB 1040N
Static axial stiffness, preload class B  156N/µm
Preload class CGC 2080N
Static axial stiffness, preload class C  217N/µm
Preload class DGD 4160N
Static axial stiffness, preload class D  313N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.09 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 14.6 
Mass
Mass bearing  2.7kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ