71972 CDMA/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: 71972 CDMA/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 360mm
D 480mm
B 56mm
d1 397mm
d2 397mm
D1 443mm
r1,2min.3mm
r3,4min.1.1mm
a 84.5mm
Abutment dimensions
damin.373mm
dbmin.373mm
Damax.465mm
Dbmax.474mm
ramax.2.5mm
rbmax.1mm
dn 407mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 397kN
Basic static load ratingC0 710kN
Fatigue load limitPu 14.6kN
Attainable speed for grease lubrication  3400r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  4800r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 38.1mm
Number of ballsz 30 
Reference grease quantityGref 313cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1460N
Static axial stiffness, preload class A  343N/µm
Preload class BGB 2920N
Static axial stiffness, preload class B  466N/µm
Preload class CGC 5840N
Static axial stiffness, preload class C  653N/µm
Preload class DGD 11680N
Static axial stiffness, preload class D  947N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.29 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.18 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factorf0 16.7 
Mass
Mass bearing  22.6kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ