7017 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 37 lần
Liên hệ
Model: 7017 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 85mm
D 130mm
B 22mm
d1 100.83mm
d2 98mm
D1 114.12mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 25.5mm
Abutment dimensions
damin.91mm
dbmin.91mm
Damax.124mm
Dbmax.125.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 103.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 34.5kN
Basic static load ratingC0 29kN
Fatigue load limitPu 1.2kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  22000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 12cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 185N
Static axial stiffness, preload class A  75N/µm
Preload class BGB 560N
Static axial stiffness, preload class B  118N/µm
Preload class CGC 1110N
Static axial stiffness, preload class C  163N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.11 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.5 
Mass
Mass bearing  0.9kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ