S71901 CD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 36 lần
Liên hệ
Model: S71901 CD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 12mm
D 24mm
B 6mm
d1 16mm
d2 16mm
D2 21.8mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.2mm
a 5.4mm
Abutment dimensions
damin.14mm
damax.15.6mm
dbmin.14mm
dbmax.15.6mm
Damax.22mm
Dbmax.22.6mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 2.65kN
Basic static load ratingC0 1.25kN
Fatigue load limitPu 0.053kN
Attainable speed for grease lubrication  75000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 3.175mm
Number of ballsz 13 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 10N
Static axial stiffness, preload class A  14N/µm
Preload class BGB 20N
Static axial stiffness, preload class B  19N/µm
Preload class CGC 40N
Static axial stiffness, preload class C  26N/µm
Preload class DGD 80N
Static axial stiffness, preload class D  37N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.04 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.18 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factorf0 9.8 
Mass
Mass bearing  0.01kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ