71964 ACDMA/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 43 lần
Liên hệ
Model: 71964 ACDMA/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 320mm
D 440mm
B 56mm
d1 357mm
d2 357mm
D1 403mm
r1,2min.3mm
r3,4min.1.1mm
a 116.9mm
Abutment dimensions
damin.333mm
dbmin.333mm
Damax.425mm
Dbmax.434mm
ramax.2.5mm
rbmax.1mm
dn 367mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 351kN
Basic static load ratingC0 585kN
Fatigue load limitPu 12.9kN
Attainable speed for grease lubrication  2600r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  4000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 38.1mm
Number of ballsz 27 
Reference grease quantityGref 282cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 2200N
Static axial stiffness, preload class A  758N/µm
Preload class BGB 4400N
Static axial stiffness, preload class B  991N/µm
Preload class CGC 8800N
Static axial stiffness, preload class C  1313N/µm
Preload class DGD 17600N
Static axial stiffness, preload class D  1774N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.24 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.17 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  20.5kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ