7205 CD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 39 lần
Liên hệ
Model: 7205 CD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 25mm
D 52mm
B 15mm
d1 34.1mm
d2 34.1mm
D1 43.7mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 12.8mm
Abutment dimensions
damin.30.6mm
dbmin.30.6mm
Damax.46.4mm
Dbmax.49.6mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 36.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 13.5kN
Basic static load ratingC0 7.2kN
Fatigue load limitPu 0.305kN
Attainable speed for grease lubrication  38000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  53000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 13 
Reference grease quantityGref 1.872cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 50N
Static axial stiffness, preload class A  32N/µm
Preload class BGB 100N
Static axial stiffness, preload class B  42N/µm
Preload class CGC 200N
Static axial stiffness, preload class C  58N/µm
Preload class DGD 400N
Static axial stiffness, preload class D  80N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 9.1 
Mass
Mass bearing  0.11kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ