71944 CD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 39 lần
Liên hệ
Model: 71944 CD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 220mm
D 300mm
B 38mm
d1 244.7mm
d2 244.7mm
D1 275.3mm
b 3.5mm
C1 20.9mm
C2 7.1mm
C3 5.45mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1mm
a 54mm
Abutment dimensions
damin.231mm
dbmin.231mm
Damax.289mm
Dbmax.295mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 251.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 221kN
Basic static load ratingC0 300kN
Fatigue load limitPu 7.8kN
Attainable speed for grease lubrication  4300r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  6300r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 25.4mm
Number of ballsz 29 
Reference grease quantityGref 84cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 850N
Static axial stiffness, preload class A  224N/µm
Preload class BGB 1700N
Static axial stiffness, preload class B  306N/µm
Preload class CGC 3400N
Static axial stiffness, preload class C  434N/µm
Preload class DGD 6800N
Static axial stiffness, preload class D  635N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.28 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorf2D 1.15 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 16.5 
Mass
Mass bearing  6.6kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ