71960 ACDMA

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 45 lần
Liên hệ
Model: 71960 ACDMA
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 300mm
D 420mm
B 56mm
d1 337mm
d2 337mm
D1 383mm
r1,2min.3mm
r3,4min.1.1mm
a 112.3mm
Abutment dimensions
damin.313mm
dbmin.313mm
Damax.405mm
Dbmax.414mm
ramax.2.5mm
rbmax.1mm
dn 347mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 351kN
Basic static load ratingC0 560kN
Fatigue load limitPu 12.7kN
Attainable speed for grease lubrication  2200r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  3400r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 38.1mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 265cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 2200N
Static axial stiffness, preload class A  663N/µm
Preload class BGB 4400N
Static axial stiffness, preload class B  866N/µm
Preload class CGC 8800N
Static axial stiffness, preload class C  1146N/µm
Preload class DGD 17600N
Static axial stiffness, preload class D  1548N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.22 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  23kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ