S7006 ACB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 48 lần
Liên hệ
Model: S7006 ACB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 30mm
D 55mm
B 13mm
d1 39.45mm
d2 38.3mm
D2 47.25mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 16.5mm
Abutment dimensions
damin.34.6mm
damax.38.9mm
dbmin.34.6mm
dbmax.37.7mm
Damax.50.4mm
Dbmax.51.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 8.32kN
Basic static load ratingC0 6.7kN
Fatigue load limitPu 0.166kN
Attainable speed for grease lubrication  34000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 4.762mm
Number of ballsz 20 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 100N
Static axial stiffness, preload class A  58N/µm
Preload class BGB 72N
Static axial stiffness, preload class B  74N/µm
Preload class CGC 215N
Static axial stiffness, preload class C  111N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.04 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.13kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ