7009 ACB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 44 lần
Liên hệ
Model: 7009 ACB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 45mm
D 75mm
B 16mm
d1 56.44mm
d2 55.17mm
D2 65.58mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 22.1mm
Abutment dimensions
damin.49.6mm
dbmin.49.6mm
Damax.70.4mm
Dbmax.71.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 57.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 12.1kN
Basic static load ratingC0 11.4kN
Fatigue load limitPu 0.285kN
Attainable speed for grease lubrication  24000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  36000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 5.556mm
Number of ballsz 25 
Reference grease quantityGref 2.93cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 54N
Static axial stiffness, preload class A  79N/µm
Preload class BGB 110N
Static axial stiffness, preload class B  103N/µm
Preload class CGC 330N
Static axial stiffness, preload class C  157N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.05 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.04 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.26kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ