S7008 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 40 lần
Liên hệ
Model: S7008 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 40mm
D 68mm
B 15mm
d1 49.2mm
d2 49.2mm
D2 61.02mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 20.2mm
Abutment dimensions
damin.44.6mm
damax.48.7mm
dbmin.44.6mm
dbmax.48.7mm
Damax.63.4mm
Dbmax.66mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 15.9kN
Basic static load ratingC0 10.4kN
Fatigue load limitPu 0.44kN
Attainable speed for grease lubrication  22000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 18 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 100N
Static axial stiffness, preload class A  107N/µm
Preload class BGB 200N
Static axial stiffness, preload class B  138N/µm
Preload class CGC 400N
Static axial stiffness, preload class C  180N/µm
Preload class DGD 800N
Static axial stiffness, preload class D  238N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.17kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ