Vòng bi tang trống SKF hai dãy tự lựa-không có nắp che

Các loại Vòng bi tang trống SKF hai dãy tự lựa tiêu chuẩn
Dải sản phẩm tiêu chuẩn của Vòng bi tang trống SKF tự lựa
• Các loại Vòng bi tang trống SKF không có nắp che
• Các loại Vòng bi tang trống SKF có phớt chặn
• Các loại Vòng bi tang trống SKF cho các ứng dụng rung động.
Bên cạnh các dải sản phẩm tiêu chuẩn, SKF còn đưa ra các loại Vòng bi tang trống SKF đa dạng đáp ứng cho các ứng dụng đặc biệt.

Các loại Vòng bi tang trống SKF hai dãy tự lựa không có nắp che
Vòng bi tang trống SKF hai dãy tự lựa được sản xuất theo một số kiểu, tùy thuộc vào dải và kích thước của ổ lăn. Sự khác biệt sẽ là:
• Sự bố trí của vòng dẫn hướng nổi
• Thiết kế của vòng trong và/hoặc vòng cách

 C(J), CC Hai vòng cách bằng thép dạng ô kín, vòng trong không có gờ và vòng dẫn hướng được định tâm trên vòng trong (a).
• EC(J), ECC(J) Hai vòng cách bằng thép dạng ô kín,vòng trong không có gờ, vòng dẫn hướng được định tâm trên vòng trong và thành phần con lăn được tăng cứng (a)
• CA Vòng cách bằng đồng thau liền khối loại nhánh đôi, có gờ chặn nằm trên vòng trong và vòng dẫn hướng được định tâm trên vòng trong (b).
• CAF Như thiết kế CA, nhưng với vòng cách bằng thép.
 ECA, ECAC Hai vòng cách bằng thép dạng ô kín, vòng trong không có gờ và vòng dẫn hướng được định tâm trên vòng cách (b).
 ECAF Như thiết kế ECA, nhưng với vòng cách bằng thép
• E Khi đường kính lỗ Vòng bi d≤ 65 mm:
Hai vòng cách bằng thép dạng ô kín, vòng trong không có gờ và (c).
Khi đường kính lỗ vòng bi lăn d> 65 mm: vòng cách bằng thép dạng ô kín, vòng trong không có gờ và vòng dẫn hướng được định tâm nằm trên vòng cách (d).
CAFA Vòng cách bằng thép gia công cắt gọt liền khối loại nhánh đôi được định tâm trên rãnh lăn vòng ngoài, có gờ chặn trên vòng trong và vòng dẫn hướng được định tâm trên vòng trong (e).
CAMA Như thiết kế CAFA, nhưng với vòng cách bằng đồng thau
Ngoại trừ một số trường hợp, tất cả Vòng bi tang trống SKF đều được sản xuất với lỗ thẳng cũng như với lỗ côn. Lỗ côn của Vòng bi nằm trong các dải.
• 240, 241, 248 và 249 có độ côn 1:30, ký hiệu tiếp vị ngữ là K30.
• Các dải khác thì có độ côn 1:12, ký hiệu tiếp vị ngữ là K.

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ