Vòng bi cho động cơ điện AEM và AEM3 của SKF

Vòng bi cho động cơ điện AEM và AEM3 của SKF

 Thiết kế đặc biệt cho Vòng bi không ồn SKF để phát triển bền vững

Giảm độ rung và tiếng ồn là chìa khóa cho sự bền vững của nơi làm việc. Các giải pháp mới của SKF tuân thủ các thông số kỹ thuật động cơ mới nhất của khách hàng vì vậy bạn có thể tự tin sử dụng chúng trong các tình huống công việc. Giống như tất cả các giải pháp SKF, Vòng bi không ồn SKF nó có thể giúp khách hàng đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay và tương lai.

 

Bảng ký hiệu Vòng bi SKF không ồn cho động cơ điện – AEM và AEM3


Kích thước cơ bản Tải trọng Tốc độ Khối lượng Ký hiệu
      Tải động Tải tĩnh Tham chiếu Giới hạn kg    
d D B C C0          
  mm   kN   r/min   kg    
12 32 10 7,28 3,1 50000 32000 0,037 6201/AEM 6201/AEM3
12 32 10 7,28 3,1 50000 26000 0,039 6201-2Z/AEM/LHT23 6201-2Z/AEM3
15 35 11 8,06 3,75 43000 28000 0,045 6202/AEM 6202/AEM3
15 35 11 8,07 3,76 43000 22000 0,048 6202-2Z/AEM/LHT23 6202-2Z/AEM3
17 40 12 9,95 4,75 38000 24000 0,065 6203/AEM 6203/AEM3
17 40 12 9,95 4,75 38000 19000 0,068 6203-2Z/AEM/LHT23 6203-2Z/AEM3
20 47 14 13,5 6,55 32000 20000 0,11 6204/AEM 6204/AEM3
20 47 14 13,5 6,55 32000 17000 0,11 6204-2Z/AEM/LHT23 6204-2Z/AEM3
25 52 15 14,8 7,8 28000 18000 0,13 6205/AEM 6205/AEM3
25 52 15 14,8 7,8 28000 14000 0,13 6205-2Z/AEM/LHT23 6205-2Z/AEM3
25 62 17 23,4 11,6 24000 16000 0,23 6305/AEM 6305/AEM3
25 62 17 23,4 11,6 24000 13000 0,23 6305-2Z/AEM/LHT23 6305-2Z/AEM3
30 62 16 20,3 11,2 24000 15000 0,2 6206/AEM 6206/AEM3
30 62 16 20,3 11,2 24000 12000 0,2 6206-2Z/AEM/LHT23 6206-2Z/AEM3
30 72 19 29,6 16 20000 13000 0,35 6306/AEM 6306/AEM3
30 72 19 29,6 16 20000 11000 0,35 6306-2Z/AEM/LHT23 6306-2Z/AEM3
35 72 17 27 15,3 20000 13000 0,29 6207/AEM 6207/AEM3
35 72 17 27 15,3 20000 10000 0,29 6207-2Z/AEM/LHT23 6207-2Z/AEM3
40 80 18 32,5 19 18000 11000 0,37 6208/AEM 6208/AEM3
40 80 18 32,5 19 18000 9000 0,37 6208-2Z/AEM/LHT23 6208-2Z/AEM3
40 90 23 42,3 24 17000 11000 0,63 6308/AEM 6308/AEM3
40 90 23 42,3 24 17000 8500 0,63 6308-2Z/AEM/LHT23 6308-2Z/AEM3
45 85 19 35,1 21,6 17000 11000 0,42 6209/AEM 6209/AEM3
45 85 19 35,1 21,6 17000 8500 0,42 6209-2Z/AEM/LHT23 6209-2Z/AEM3
45 100 25 55,3 31,5 15000 9500 0,84 6309/AEM 6309/AEM3
55 100 25 55,3 31,5 15000 7500 0,84 6309-2Z/AEM/LHT23 6309-2Z/AEM3
55 120 29 74,1 45 12000 8000 1,35 6311/AEM 6311/AEM3
55 120 29 74,1 45 12000 6300 1,35 6311-2Z/AEM/LHT23 6311-2Z/AEM3
60 130 31 85,2 52 11000 7000 1,7 6312/AEM 6312/AEM3
60 130 31 85,2 52 11000 5600 1,7 6312-2Z/AEM/LHT23 6312-2Z/AEM3
65 140 33 97,5 60 10000 6700 2,1 6313/AEM 6313/AEM3
65 140 33 97,5 60 10000 5300 2,1 6313-2Z/AEM/LHT23 6313-2Z/AEM3
80 170 39 130 86,5 8500 5300 3,65 6316/AEM 6316/AEM3
80 170 39 130 86,5 8500 4300 3,65 6316-2Z/AEM/LHT23 6316-2Z/AEM3

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ