Hiển thị 1-32 trong 775 sản phẩm

Sealing lip material  SKF Duralife Dimensions d1max.606.425mm D 682.625mm  ±0.152mm B1 53.975mm  ±1.016mm d3min.616.712mm B 25.857mm D1max.648.97mm bmax.47.015mm rmax.2.261mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.220.675mm D 277.139mm  ±0.127mm B1 48.87mm  ±0.762mm d3min.223.266mm B 23.673mm D1max.247.752mm bmax.41.707mm rmax.1.473mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  SKF Duralife Dimensions d1max.374.65mm D 424.053mm  ±0.127mm B1 47.625mm  ±0.813mm d3min.379.73mm B 23.012mm D1max.402.92mm bmax.42.418mm rmax.1.575mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.295.275mm D 336.55mm  ±0.127mm B1 32.766mm  ±0.762mm d3min.299.212mm B 15.621mm D1max.324.612mm bmax.30.734mm rmax.1.143mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.63.5mm D 95.556mm  ±0.051mm B1 23.038mm  ±0.838mm d3min.65.532mm B 10.719mm D1max.80.975mm bmax.21.336mm rmax.1.067mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.434.975mm D 488.696mm  ±0.152mm B1 38.887mm  ±1.346mm d3min.438.912mm B 18.39mm D1max.467.36mm D1min.464.82mm B2min.3.556mm bmax.42.139mm rmax.1.092mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.42.875mm D 70.104mm  ±0.051mm B1 24.74mm  ±0.965mm d3min.44.704mm B 11.506mm D1max.57.963mm bmax.21.488mm rmax.0.94mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.137.16mm D 177.546mm  ±0.076mm B1 33.274mm  ±0.762mm d3min.142.875mm B 15.875mm D1max.168.275mm bmax.30.023mm rmax.1.448mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.77.8mm D 114.3mm  ±0.051mm B1 25.806mm  ±0.889mm d3min.80.518mm B 12.065mm D1max.97.358mm bmax.23.165mm rmax.1.067mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.314.96mm D 365.125mm  ±0.127mm B1 42.062mm  ±1.27mm d3min.317.5mm B 20.015mm D1max.343.662mm D1min.342.138mm B2min.1.524mm bmax.40.894mm rmax.1.448mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.69.85mm D 102.362mm  ±0.051mm B1 23.317mm  ±0.889mm d3min.71.882mm B 10.82mm D1max.88.392mm bmax.20.574mm rmax.1.067mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.161.925mm D 206.248mm  ±0.076mm B1 32.131mm  ±1.016mm d3min.166.878mm B 15.189mm D1max.191.897mm D1min.190.627mm B2min.3.175mm bmax.34.29mm rmax.1.067mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.98.425mm D 141.275mm  ±0.076mm B1 32.182mm  ±1.27mm d3min.102.616mm B 15.088mm D1max.121.691mm bmax.28.194mm rmax.1.295mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.242.875mm D 301.219mm  ±0.127mm B1 49.505mm  ±1.753mm d3min.245.364mm B 23.495mm D1max.271.856mm bmax.43.18mm rmax.1.88mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.119.075mm D 162.56mm  ±0.076mm B1 38.735mm  ±1.27mm d3min.121.793mm B 18.339mm D1max.141.808mm bmax.31.852mm rmax.1.194mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.236.525mm D 295.275mm  ±0.127mm B1 44.552mm  ±1.27mm d3min.239.014mm B 21.26mm D1max.273.05mm bmax.38.354mm rmax.2.261mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.276.225mm D 329.413mm  ±0.127mm B1 39.116mm  ±1.27mm d3min.280.924mm B 18.542mm D1max.307.34mm D1min.304.8mm B2min.3.632mm bmax.42.418mm rmax.1.092mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.171.45mm D 218.948mm  ±0.102mm B1 34.925mm  ±0.762mm d3min.175.768mm B 16.662mm D1max.196.85mm bmax.32.004mm rmax.1.067mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.349.25mm D 401.752mm  ±0.127mm B1 47.625mm  ±0.813mm d3min.353.314mm B 23.012mm D1max.380.619mm bmax.42.418mm rmax.2.261mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.209.55mm D 255.575mm  ±0.102mm B1 39.624mm  ±1.016mm d3min.212.293mm B 18.923mm D1max.235.712mm D1min.234.188mm B2min.1.803mm bmax.39.675mm rmax.1.473mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  SKF Duralife Dimensions d1max.736.6mm D 812.8mm  ±0.152mm B1 53.975mm  ±1.016mm d3min.749.605mm B 26.111mm D1max.779.069mm bmax.47.015mm rmax.2.261mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.128.575mm D 171.45mm  ±0.076mm B1 32.512mm  ±1.016mm d3min.131.318mm B 15.367mm D1max.151.765mm bmax.29.21mm rmax.1.448mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.109.525mm D 152.4mm  ±0.076mm B1 33.528mm  ±1.016mm d3min.112.268mm B 15.875mm D1max.131.394mm bmax.27.686mm rmax.1.295mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.149.225mm D 194.081mm  ±0.076mm B1 38.354mm  ±0.787mm d3min.152.4mm B 18.39mm D1max.174.447mm D1min.166.319mm B2min.1.422mm bmax.37.846mm rmax.1.854mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.374.65mm D 424.053mm  ±0.127mm B1 47.625mm  ±0.813mm d3min.379.73mm B 23.012mm D1max.402.92mm bmax.42.418mm rmax.1.575mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.485.775mm D 546.1mm  ±0.152mm B1 41.656mm  ±1.067mm d3min.488.95mm B 19.914mm D1max.532.13mm D1min.529.59mm B2min.4.445mm bmax.46.533mm rmax.1.448mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.142.875mm D 184.15mm  ±0.076mm B1 34.696mm  ±0.787mm d3min.147.955mm B 16.51mm D1max.164.744mm D1min.156.82mm B2min.0.813mm bmax.33.02mm rmax.1.448mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.198.12mm D 254mm  ±0.102mm B1 44.45mm  ±1.27mm d3min.201.676mm B 21.209mm D1max.226.314mm bmax.38.1mm rmax.1.473mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.606.425mm D 682.625mm  ±0.152mm B1 53.975mm  ±1.016mm d3min.616.712mm B 25.857mm D1max.648.97mm bmax.47.015mm rmax.2.261mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.188.925mm D 238.76mm  ±0.102mm B1 42.062mm  ±1.016mm d3min.191.516mm B 20.142mm D1max.214.147mm bmax.34.138mm rmax.1.854mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.88.9mm D 125.806mm  ±0.051mm B1 27.838mm  ±1.092mm d3min.91.948mm B 12.979mm D1max.109.118mm bmax.24.435mm rmax.0.889mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Sealing lip material  Nitrile rubber Dimensions d1max.98.425mm D 134.925mm  ±0.076mm B1 27.991mm  ±0.61mm d3min.102.616mm B 13.31mm D1max.120.65mm bmax.25.451mm rmax.1.067mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 0986.573.485 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ