Hiển thị 1-32 trong 805 sản phẩm

Dimensions d1 152.4mm d 170mm d3max.219.989mm B1 122.86mm B 27.254mm B4 30.963mm External taper 1:12 Thread G 169.139mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  8.85kg Included products Sleeve   S 34x6 Lock nut&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 188.912mm d 200mm d3max.239.852mm B1 120.396mm B 30.429mm B4 33.35mm External taper 1:12 Thread G 199.314mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  8.85kg Included products Sleeve   S 3040x7-7/16 L

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 133.35mm d 150mm d3max.181.102mm B1 88.443mm B 24.867mm B4 27.788mm External taper 1:12 Thread G 149.555mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  4.45kg Included products Sleeve   S 3030x5.1/4 Lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 198.438mm d 220mm d3max.279.527mm B1 149.631mm B 32.004mm B4 35.712mm External taper 1:12 Thread G 219.151mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  14.5kg Included products Sleeve   S 44x7.13/16 L

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 203.2mm d 220mm d3max.279.527mm B1 183.566mm B 32.004mm B4 35.712mm External taper 1:12 Thread G 219.151mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  21kg Included products Sleeve   S 144x8 Lock nut&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 131.762mm d 150mm d3max.181.102mm B1 107.467mm B 24.867mm B4 27.788mm External taper 1:12 Thread G 149.555mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  6.2kg Included products Sleeve   S 30x5.3/16 Lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 161.925mm d 180mm d3max.209.677mm B1 109.906mm B 28.042mm B4 30.963mm External taper 1:12 Thread G 179.476mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  6.8kg Included products Sleeve   S 3036x6.3/8 Lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 130.175mm d 150mm d3max.181.102mm B1 88.443mm B 24.867mm B4 27.788mm External taper 1:12 Thread G 149.555mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  4.45kg Included products Sleeve   S 3030x5.1/8 L

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 106.362mm d 120mm d3max.144.602mm B1 74.6mm B 20.904mm B4 23.825mm External taper 1:12 Thread G 119.786mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  2.8kg Included products Sleeve   S 3024x4.3/16 Loc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 150.813mm d 170mm d3max.200.152mm B1 122.86mm B 27.254mm B4 30.175mm External taper 1:12 Thread G 169.139mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  7.3kg Included products Sleeve   S 34x5.15/16 Loc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 95.25mm d 110mm d3max.145.39mm B1 110.185mm B 20.091mm B4 23.012mm External taper 1:12 Thread G 109.855mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  2.95kg Included products Sleeve   S 122x3.3/4 Lock

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 44.45mm d 50mm d3max.68.402mm B1 44.577mm B 12.954mm B4 14.173mm External taper 1:12 Thread G 49.962mm Threads per inch18  Mass Mass adapter sleeve assembly  0.33kg Included products Sleeve   S 10x1.3/4 Lock nut

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 304.8mm d 320mm d3max.381.127mm B1 231.165mm B 42.316mm B5 51.841mm External taper 1:12 Thread G 319.075mm Threads per inch6  Mass Mass adapter sleeve assembly  33.5kg Included products Sleeve   S 3164x12 Lock n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 180.975mm d 20mm d3max.250.165mm B1 179.959mm B 30.429mm B4 34.138mm External taper 1:12 Thread G 199.314mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  16kg Included products Sleeve   S 140x7.1/8 Lock

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 161.925mm d 180mm d3max.230.327mm B1 163.728mm B 28.042mm B4 28.042mm External taper 1:12 Thread G 179.476mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  10kg Included products Sleeve   S 136x6.3/8 Lock

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 201.613mm d 220mm d3max.260.477mm B1 130.048mm B 32.004mm B4 34.925mm External taper 1:12 Thread G 219.151mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  11kg Included products Sleeve   S 3044x7.15/16 L

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 96.838mm d 110mm d3max.145.39mm B1 81.178mm B 20.091mm B4 23.012mm External taper 1:12 Thread G 109.855mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  2.25kg Included products Sleeve   S 22x3.13/16 Loc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 50.8mm d 55mm d3max.75.54mm B1 46.609mm B 12.954mm B4 14.3mm External taper 1:12 Thread G 54.788mm Threads per inch18  Mass Mass adapter sleeve assembly  0.36kg Included products Sleeve   S 11x2 Lock nut &n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 93.662mm d 105mm d3max.138.252mm B1 75.616mm B 19.304mm B4 21.438mm External taper 1:12 Thread G 104.699mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  2.05kg Included products Sleeve   S 21x3.11/16 Lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 77.787mm d 90mm d3max.118.389mm B1 89.992mm B 17.729mm B4 19.863mm External taper 1:12 Thread G 89.586mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  1.8kg Included products Sleeve   S 118x3.1/16 Lock

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 182.563mm d 200mm d3max.239.852mm B1 139.04mm B 30.429mm B4 33.35mm External taper 1:12 Thread G 199.314mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  13kg Included products Sleeve   S 40x7.3/16 Lock n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 355.6mm d 380mm d3max.450.977mm B1 196.418mm B 48.666mm B5 59.766mm External taper 1:12 Thread G 378.993mm Threads per inch5  Mass Mass adapter sleeve assembly  43kg Included products Sleeve   S 3076x14 Lock nut

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 184.15mm d 20mm d3max.250.165mm B1 179.959mm B 30.429mm B4 34.138mm External taper 1:12 Thread G 199.314mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  16kg Included products Sleeve   S 140x7.1/4 Lock n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 114.3mm d 130mm d3max.155.702mm B1 95.301mm B 22.479mm B4 25.4mm External taper 1:12 Thread G 129.692mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  3.8kg Included products Sleeve   S 26x4.1/2 Lock nut

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 136.525mm d 160mm d3max.204.927mm B1 150.114mm B 26.441mm B4 30.15mm External taper 1:12 Thread G 159.614mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  8.15kg Included products Sleeve   S 132x5.3/8 Loc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 184.15mm d 200mm d3max.239.852mm B1 120.396mm B 30.429mm B4 33.35mm External taper 1:12 Thread G 199.314mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  8.85kg Included products Sleeve   S 3040x7.1/4 Loc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 180.975mm d 200mm d3max.239.852mm B1 120.396mm B 30.429mm B4 33.35mm External taper 1:12 Thread G 199.314mm Threads per inch8  Mass Mass adapter sleeve assembly  8.85kg Included products Sleeve   S 3040x7.1/8 Lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 112.713mm d 130mm d3max.171.577mm B1 95.301mm B 22.479mm B4 25.4mm External taper 1:12 Thread G 129.692mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  4.4kg Included products Sleeve   S 26x4.7/16 Lock

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 381mm d 400mm d3max.470.027mm B1 321.412mm B 52.654mm B5 63.5mm External taper 1:12 Thread G 399.009mm Threads per inch5  Mass Mass adapter sleeve assembly  75kg Included products Sleeve   S 3280x15 Lock nut&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 111.125mm d 130mm d3max.171.577mm B1 126.289mm B 22.479mm B4 25.4mm External taper 1:12 Thread G 129.692mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  5.65kg Included products Sleeve   S 126x4.3/8 Loc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 66.675mm d 80mm d3max.105.689mm B1 81.128mm B 15.342mm B4 16.916mm External taper 1:12 Thread G 79.68mm Threads per inch12  Mass Mass adapter sleeve assembly  1.45kg Included products Sleeve   S 116x2.5/8 Lock n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 33.337mm d 45mm d3max.64.414mm B1 39.98mm B 11.379mm B4 12.598mm External taper 1:12 Thread G 44.882mm Threads per inch18  Mass Mass adapter sleeve assembly  0.28kg Included products Sleeve   S 9x1.5/16 Lock nut

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ