Hiển thị 1-32 trong 243 sản phẩm

Dimensions da 980mm D 1520mm ΔD 1.69mm A 2385mm A1 2280mm A2 1050mm A3 70mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueM

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 860mm D 1330mm ΔD 1.51mm A 2105mm A1 2005mm A2 920mm A3 60mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMt

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 740mm D 1150mm ΔD 1.28mm A 1815mm A1 1730mm A2 795mm A3 55mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMt

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 620mm D 970mm ΔD 1.06mm A 1525mm A1 1455mm A2 665mm A3 45mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 500mm D 790mm ΔD 0.84mm A 1240mm A1 1175mm A2 535mm A3 35mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 180mm D 300mm ΔD 0.28mm A 475mm A1 445mm A2 195mm A3 15mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.152kN·m Mass Mass coupl

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 60mm D 100mm ΔD 0.12mm A 155mm A1 144mm A2 58.5mm A3 5mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. G1 1/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.4.9kN·m Mass Mass coupling  5.8kg M

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 240mm D 345mm ΔD 0.41mm A 587mm A1 557mm CG 287mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.448kN·m Mass moment of inertia  4.5kg·m² Mass Mass coupling  206kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 360mm D 495mm ΔD 0.67mm A 822mm A1 782mm CG 404mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.1520kN·m Mass moment of inertia  25.4kg·m² Mass Mass coupling  543kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 480mm D 635mm ΔD 1.03mm A 1051mm A1 1001mm CG 518mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.3590kN·m Mass moment of inertia  82.4kg·m² Mass Mass coupling  1042

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 65mm D 108mm ΔD 0.13mm A 168mm A1 156mm A2 64.5mm A3 6mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. G1 1/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.6.5kN·m Mass Mass coupling  7.3kg M

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 110mm D 195mm ΔD 0.12mm A 370mm A1 358mm CG 186mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.44kN·m Mass moment of inertia  0.3kg·m² Mass Mass coupling  55kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 230mm D 335mm ΔD 0.38mm A 564mm A1 535mm CG 276mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.395kN·m Mass moment of inertia  3.9kg·m² Mass Mass coupling  191kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 130mm D 205mm D1 305mm A 244mm A1 230mm B 40mm R 10mm L 165mm L1 15mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” E ~ D1 – 1.6 x bolt diameter Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.57.1kN·m Mass Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 370mm D 570mm D1 810mm A 810mm A1 560mm B 74mm R 30mm L 440mm L1 25mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” E ~ D1 – 1.6 x bolt diameter Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.1320kN·m Mass Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 250mm D 380mm D1 555mm A 418mm A1 392mm B 50mm R 20mm L 300mm L1 18mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” E ~ D1 – 1.6 x bolt diameter Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.407kN·m Mass Mas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 490mm D 740mm D1 1030mm A 1030mm A1 728mm B 98mm R 39mm L 580mm L1 30mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” E ~ D1 – 1.6 x bolt diameter Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.3060kN·m Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 214mm D 365mm A 345mm A1 308mm A2 132mm F 8mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.118.6kN·m Mass Mass coupling  170kg Mounting information Required free length on one

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 230mm D 400mm A 348mm A1 315mm A2 134.5mm F 8mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.141kN·m Mass Mass coupling  209kg Mounting information Required free length on one

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 730mm D 1130mm ΔD 1.28mm A 1790mm A1 1700mm A2 785mm A3 55mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMt

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 610mm D 960mm ΔD 1.03mm A 1500mm A1 1430mm A2 655mm A3 45mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 42mm G4xM20 G1 BSP 1/4” and BSP 3/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 290mm D 470mm ΔD 0.46mm A 740mm A1 700mm A2 315mm A3 25mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. A4 30mm G4xM12 G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.634kN·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 170mm D 280mm ΔD 0.27mm A 442mm A1 415mm A2 182mm A3 12mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.128kN·m Mass Mass coupl

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 50mm D 85mm ΔD 0.1mm A 135mm A1 123mm A2 49.5mm A3 5mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. G1 1/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.2.95kN·m Mass Mass coupling  3.7kg Mo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 130mm D 220mm ΔD 0.15mm A 404mm A1 391mm CG 203mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.72kN·m Mass moment of inertia  0.6kg·m² Mass Mass coupling  73kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 250mm D 355mm ΔD 0.44mm A 599mm A1 569mm CG 294mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.507kN·m Mass moment of inertia  5.1kg·m² Mass Mass coupling  218kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 370mm D 505mm ΔD 0.71mm A 835mm A1 794mm CG 410mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.1650kN·m Mass moment of inertia  27.6kg·m² Mass Mass coupling  564kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 490mm D 645mm ΔD 1.07mm A 1074mm A1 1023mm CG 529mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.3820kN·m Mass moment of inertia  88.8kg·m² Mass Mass coupling  1084

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 55mm D 92mm ΔD 0.11mm A 146mm A1 134mm A2 54.5mm A3 5mm Varying depending on shaft and coupling tolerances. G1 1/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.3.9kN·m Mass Mass coupling  4.7kg Mo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 120mm D 205mm ΔD 0.14mm A 373mm A1 360mm CG 187mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.56kN·m Mass moment of inertia  0.4kg·m² Mass Mass coupling  59kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 260mm D 400mm D1 575mm A 436mm A1 408mm B 52mm R 21mm L 310mm L1 22mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” E ~ D1 – 1.6 x bolt diameter Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.457kN·m Mass Mas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 140mm D 225mm D1 325mm A 255mm A1 235mm B 40mm R 11mm L 170mm L1 15mm G1 BSP 1/4” G2 BSP 3/4” E ~ D1 – 1.6 x bolt diameter Calculation data Maximum transmissible torqueMtmax.71.3kN·m Mass Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ